22 augusti 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Sommaren lider mot sitt slut och snart slår vädret om mot det kallare. Tråkigt men sant. För dig med fjärrvärme innebär det att räkningarna kan komma att bli något högre kommande månader. Väder och vind i kombination med en rörlig prismodell påverkar nämligen fjärrvärmepriset. Framförallt är det fyra faktorer som påverkar dina kostnader.   

Pris på fjärrvärme

Öresundskrafts prismodell är säsongsanpassad. Det betyder att vi har tre säsongspriser: sommar, vår/höst och vinter. Priset på fjärrvärme är lägre under årets varmare månader och blir högre under kallare årstider. Varför då detta kan man ju fråga sig? Jo, en säsongsanpassad prismodell uppmuntrar till energieffektisering, framförallt på höst/vintern. Vi måste bli bättre på att spara energi och minska vår användning under kallare månader, tillexempel genom att sänka inomhustemperaturen eller tilläggsisolera. Det tjänar både du och miljön på. Förutom den rörliga säsongsanpassade prislappen finns även en årlig fast kostnad för fjärrvärmen. Den fasta kostnaden påverkas dock inte av klimatet.  

Klimat påverkar pris på fjärrvärme 

Varför går då kostnaden upp under kallare månader? Eftersom du och många av våra kunder skruvar upp värmen när det blir kyligare måste vi elda betydligt mer och då går så klart våra produktionskostnader upp. Ibland kanske vi också måste köpa in mer och dyrare bränsle för att kunna värma regionens villor och fastigheter. Varmare månader är det tvärt om. Folk behöver mindre värme och då sjunker priset. Under de perioder där du bara använder fjärrvärme till varmvattnet är uppvärmningskostnaden som lägst. Det är med andra ord utbud och efterfrågan som styr det rörliga beloppet på fakturan.  

Din fjärrvärmeväxlare kan påverka fjärrvärmepriset

Har du koll på din värmeväxlare? Med äldre och utslitna fjärrvärmeväxlare ökar nämligen risken för att den förbrukar mer värme än nödvändigt och fakturan går upp. Givetvis kan det motsatta också hända, nämligen att du förbrukar mycket mindre värme än nödvändigt.  

Din fastighet påverkar fjärrvärmepriset

Upplever du att du betalar mer för fjärrvärmen än grannen under kallare månader? Det är för att varje fastighet är unik i relation till ålder, isolering, byggmetod, hur många som bor där etc. Därför går det inte att göra direkta jämförelser mellan husens energianvändning. Har du sämre isolering är grannen kanske du försöker kompensera genom att skruva upp värmen till exempel.  

Tänk på...

att ta hand om din fjärrvärmeanläggning. Den dagen fjärrvärmeanläggningen havererar och du står utan värme är det skönt att kunna få snabb hjälp till ett reducerat pris. Teckna ett serviceavtal för din fjärrvärmeanläggning nu så slipper du frysa om olyckan är framme. För endast 119 kr/mån ingår:  

 • Servicebesök och optimering av din anläggning vartannat år.
 • Självriskeliminering upp till 2000 kr på skador som uppstår på grund av fel i värmesystemet.
 • Fördelaktiga priser på fastpristjänster, reservdelar, timpris och jourtryckning. (se prislista reparationer längre ner på sidan)
 • Okulär besiktning av fjärrvärmecentral.
 • Funktionskontroll av reglerutrustning inklusive ventiler. Mindre justeringar vid behov.
 • Kontroll av pumpar.
 • Kontroll av statiskt tryck i värmesystemet.
 • Kontroll av temperatur på fjärrvärme tilloppsledning, returledning samt varmvatten.
 • Kontroll av offeranod om sådan finns.
 • Efter besöket får du ett besiktningskontroll och eventuella åtgärdsförslag.
 • Prioriterad vid bokning vid felavhjälpning, måndag-fredag 07:00-15:30.
 • Tillgång till Öresundskrafts beredskap alla dagar året runt till reducerat pris.

    fjärrvärme serviceavtal    

{{posts.CurrentItem.Author}}