08 oktober 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Med en återbetalningstid på ungefär 12 år frågar sig många om det är lönt att skaffa solceller: "Tänk om jag flyttar?" Svaret på den frågan är ja, det är lönt. Solceller har många fördelar - bland annat höjer de värdet på huset.   

Solceller blir bara vanliga och vanligare på skånska tak. 2018 installerades 28,8 MW solceller i Skåne. Det är mer än en fördubbling sedan 2017. Utvecklingen ser likadan ut i resten av landet och intresset ökar överallt. Enligt en undersökning av Yougov planerar varannan husägare att installera solceller på taket.  

En stor anledning till rådande solcellsboom är att solceller ökar värdet på huset och fastigheten. Lawrence Berkeley National Laboratory i Kalifornien har publicerat en studie som säger att husägare/köpare gärna betalar mer för ett hus med solcellsanläggning. Studien visar också att hus med solceller ofta är ute på marknaden kortare tid än hus utan solceller.  

Tyvärr så har inte någon sån studie gjorts för svenska marknaden. Dock presenterades en opinionsundersökning i Miljö & Utveckling i april 2017 som sa att 71 procent av svenskarna kan tänka sig att betala mer för en bostad med solceller. 20 procent är dessutom starkt positiva till att betala mer för en bostad med tillhörande solcellsanläggning.  

Så här säger Johan Nordenfelt, informationschef på Erik Olsson fastighetsförmedling till Eon:  

"Självklart höjer solceller priset på en fastighet. Precis som när man installerar en bergvärmepump, så sänker man driftskostnaderna med solceller. Med lägre driftskostnad kan man betala mer för huset och ändå få lägre totala boendekostnader så länge räntekostnaden inte ökar mer än driftskostnaden sjunker. Nu när elkostnaderna är höga och räntorna ovanligt låga blir kalkylen extra gynnsam."    

{{posts.CurrentItem.Author}}