05 september 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Lagen om energikartläggning i stora företag (EKL) trädde i kraft 1 juni 2014. I korthet innebär lagen att alla stora företag ska redovisa både energianvändningen och vilka energibesparande åtgärder som finns till Energimyndigheten. Varför? För att främja förbättrad energieffektivitet i Europa och att uppfylla EU:s krav på medlemsstaterna i det så kallade Energieffektiviseringsdirektivet för 2030. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år och kartläggningen ska genomföras av en certifierad energikartläggare.  

Först och främst kan det vara bra att definiera vad som menas med stora företag. Det är företag som har:  

- minst 250 anställda

- en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller

- en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år

En energikartläggning ska svara på hur mycket energi som används för att driva verksamheten årligen. Den ska även ge förslag på kostnadseffektiviseringar som företaget kan utnyttja för att minska sina energikostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten. Viktigt att understryka är att även små företag som ingår i en större koncern kan vara skyldiga att utföra en energikartläggning. 

Förutom ekonomiska fördelar blir hållbarhetsperspektivet hela tiden en större fråga för våra företag. Detta gör att även de verksamheter och organisationer som inte omfattas av lagkravet ofta upplever en stor nytta med en energikartläggning.  

12 april 2017 var sista datumet för företag att redovisa resultat från sin energikartläggning till Energimyndigheten. Nu inleds en ny fyraårsperiod med avslut 2019 och nästa möjlighet att redovisa resultat från energikartläggningen är första kvartalet 2018.  

Sedan starten 2013 har Öresundskraft färdigställt ett sextiotal energikartläggningar till olika företag och vi är en av de största aktörerna i regionen.    

{{posts.CurrentItem.Author}}