05 september 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Många barn upplever våld i hemmet. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå), lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern. I majoriteten av fallen är förövaren en man. Man Up Sweden är ett initiativ som ska få män att aktivt ta ställning mot våld och nedsättande och kränkande attityder mot utsatta.     

Psykisk ohälsa är hög bland kvinnor som utsatts för våld. Psykisk ohälsa påverkar kvinnornas förmåga att vara fysiskt och psykiskt tillgängliga till den grad som deras barn behöver. Man Up Sweden är en del av CSR-projektet "Hela Helsingborg" som är en satsning av Eskilsminne IF. Hela Helsingborg är en överenskommelse mellan Helsingborgs stad och föreningslivet i staden. Syftet är att ge barn och ungdomar bra och sunda värderingar samt möjligheten att delta i ett brett utbud av aktiviteter med målet att att motverka utanförskap.  

”Vår sociala hållbarhetsstrategi handlar mycket om barn- och ungdomar i utanförskap. Här vill vi ge tillbaka till regionen och stötta de som arbetar med dessa behjärtansvärda frågor” säger Charlotte Holst, marknadschef på Öresundskraft.  

Man Up startade som ett initiativ från Irland. Framför allt handlar initiativet om att män och kvinnor tillsammans ska skapa nya och bättre sätt att forma sina liv, familjer och karriärer med hänsyn till manligt och kvinnligt, jämställdhet och ansvar. Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, dock drabbas kvinnor oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Man Up vill poängtera den avgörande roll män har för att eliminera kränkande attityder, våld och övergrepp mot kvinnor.  

1. Befria Mannen

Utmanar machokulturen som hindrar män från att visa sina känslor, uttrycka vad de tror på och göra vad de vet är rätt. Låt ord och dina handlingar visa att de kraftfullaste och attraktivaste männen är de som bryr sig om andra människor. Bli en man som är en god förebild för unga män och pojkar.  

2. Ta ställning

Deklarera öppet ditt motstånd mot kränkande och nedsättande attityder och handlingar. Bli en del av ett kulturskifte där vi utgår från alla människors lika värde. Tillsammans kan vi förändra och förbättra attityder och beteenden genom att aktivt säga emot när vi hör kränkande och nedsättande attityder.  

3. Lyssna & lär

Lyssna på utsattas erfarenhet av kränkande attityder, våld och övergrepp. Ju mer du lär dig om att vara utsatt, desto lättare känner du igen och kan uppmärksamma offer i din närhet. Agera genom att visa kärlek och omtanke.  

4. Säg ifrån

Nästa gång du hör någon skämta nedsättande om andra, säg ifrån och visa att du  inte uppskattar skämtet. Tystnad är ett sätt att tillåta att övergrepp fortgår. Utmana argumenten som ursäktar våld. Utmana argument som binder mannen till en machoroll. Utmana argument som är nedsättande gentemot svagare grupper.  

5. Skaffa hjälp

Om du misstänker övergrepp eller tror att en vän eller närstående behöver din hjälp, agera på ett sätt som är säkert för både dig och den det gäller. Om du själv beter dig illa mot någon på något sätt, sluta med det och be om hjälp omedelbart.    

{{posts.CurrentItem.Author}}