20 februari 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Melin förvaltning är ett fastighetsbolag i Ängelholmsområdet som erbjuder deras hyresgäster attraktiva boenden och lokaler med tryggheten i centrum. Hållbarhet är ett stort och viktigt område för Melin ur många olika aspekter. Deras frekventa miljöarbete innefattar allt från solceller till laddstolpar för att möjliggöra för intresserade hyresgäster att köra elbil. Melin förvaltning har sedan många år tillbaka satt upp tydliga miljömål och fortsätter att arbeta med ett grönt engagemang. Vi har pratat med Ulrika Möllerström som jobbar med energi och miljöfrågor på Melin förvaltning, för att ta reda på mer om deras gröna engagemang och vad det innebär.  

Din roll på Melin Förvaltning som ansvarig för energi och miljö. Vad innebär det?  

Jag är nyanställd sedan oktober 2017 så jag har mycket att sätta mig in i och många spännande projekt att ta tag i. Men mitt huvudsakliga fokus är att fortsätta den inslagna vägen mot sänkt energianvändning hos våra fastigheter Målet 2017-2021 är att minska 8 % med jämförbara fastigheter. Arbetet gör jag i samarbete med mina kollegor. Vi tittar både på helhetslösningar för värme- och elanvändning men även på armaturbyten och vattenspar.  

Vi är även måna om att ge våra hyresgäster möjlighet att själva bidra till miljöaspekten i våra fastigheter på olika sätt. Energi och miljö går ju verkligen hand i hand. Att försöka ha ett kretslopptänk gällande både vad vi stoppar in i fastigheten och vad som kommer ut ur den är grundläggande för oss.  

Vad betyder hållbart arbete för er?  

Hållbarhet för oss är mycket mer än isolerat fokus på energi och miljö. Vi grundar vårt hållbarhetsarbete på tre ben:

  1. Ekonomisk hållbarhet innebär att vi är en långsiktig hyresvärd och fastighetsägare.
  2. Social hållbarhet uppnår vi genom trygga områden, nöjda hyresgäster och medarbetare.
  3. Miljömässig hållbarhet strävar vi mot genom energieffektivisering samt högt ställda krav på material och leverantörer.

Hur arbetar ni idag för att minska miljöpåverkan?  

Vi jobbar efter mottot "Ett steg till" och vill bli ännu bättre på det vi tar oss an. Vi arbetar på bred front och strävar efter att våga vara innovativa. För närvarande undersöks ett laddstolpsprojekt omfattande ett tiotal fastigheter. Projektet ska stötta hyresgäster i att våga välja en eldriven bil.  

Vi ser även över solenergi, dess möjligheter och vilken potential våra fastigheter har. Det vore ju dumt att inte försöka ta tillvara på solens energi. Utöver den typen av projekt, är fastighetens skal alltid aktuellt för att tappa så lite energi som möjligt genom förluster där. Materialval vid byggnation och renovering är också en viktig aspekt ur hänsyn till miljöpåverkan. Där för vi en ständig diskussion om miljöklassningar, hållbarhet och kvalitet, för att säkerställa välmående fastigheter och nöjda hyresgäster.  

Hur bidrar Öresundskraft till ert miljöarbete?  

Öresundskraft är inblandade i våra energideklarationer som kommer utföras under 2018-2019. Dessutom kommer fjärrvärmen, som är vår huvudsakliga uppvärmning, från Öresundskraft. Fjärrvärmen är en del av kretsloppstänket där energi från förbränning tillvaratas. Öresundskraft är en bra diskussionspartner när det gäller förutsättningar för energilösningar och behov. Där finns mycket kunskap att hämta. 

{{posts.CurrentItem.Author}}