09 februari 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Fastighetsbolaget Melin Förvaltning i Ängelholm ser hållbarhet som en viktigt del av verksamheten. För dem innefattar det allt från solcellsanvändning till att etablera en välfungerande infrastruktur för elbilar. Vi har pratat med Ulrika Möllerström som jobbar med energi- och miljöfrågor.

Ansvarig energi och miljö, Melin Fastighetsbolag Ulrika Möllerström, Melin Förvaltning 

Vad innebär din roll på företaget?

Mitt huvudsakliga fokus är att sänka energianvändningen i våra fastigheter. Vårt mål är en minskning med 8 % mellan 2017–2021. Jag tittar på lösningar för värme och el, armaturbyten och vattenspar – och lösningar som ger hyresgästerna möjlighet att bidra på egen hand, säger Ulrika.  

Vad betyder hållbart arbete för er?

Det betyder mer än bara fokus på energi och miljö. Vårt arbete vilar på tre ben:

  • Ekonomisk hållbarhet – att tänka långsiktigt som hyresvärd och fastighetsägare.
  • Social hållbarhet – att satsa helhjärtat på personal, hyresgäster och bostadsområden.
  • Miljömässig hållbarhet – tänka energieffektivt i allt vi gör och ställa krav på våra leverantörer.

Hur arbetar ni idag för att minska er miljöpåverkan?

Vi jobbar efter mottot ”Ett steg till” och strävar efter att våga vara innovativa. För närvarande undersöker vi ett laddstolpsprojekt för att öka möjligheterna till elbilar för våra hyresgäster. Vi ser även över solenergins möjligheter för att ta tillvara på all grön energi som finns omkring oss. Öresundskraft hjälper oss bland annat med energideklarationer, avslutar Ulrika.

{{posts.CurrentItem.Author}}