31 mars 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

– Vi är glada och stolta över att kunna möta Region Skånes önskemål på energieffektiv och miljöriktig energileverans för lasarettet i Helsingborg. Det innebär samtidigt att vi gemensamt skapat en bas för vidareutveckling och utbyggnad av fjärrkyla. Det säger Anders Lindgren, tf. chef för affärsområde Kraft & Värme vid Öresundskraft.  

Vi har tecknat ett 10-årigt av med Region Skåne. Detta innebär att vi kan bidra till en miljövänlig och säker sjukvård genom att leverera fjärrkyla till det gamla och det nya, kommande lasarettet I Helsingborg.  

Genom att använda överskottsvärme för att driva kylmaskinerna under sommaren och kallt havsvatten under resten av året minskar förbrukningen av primärenergi vid produktionen med två tredjedelar. Avtalet med Region Skåne innebär att vi levererar 5000 kW kyleffekt till det gamla lasarettet och dess tillkommande byggnader. Det handlar om processkyla för medicinteknisk utrustning och lokaler och utrymmen som ska kylas för att ge patienter, anställda och besökare ett behagligt inomhusklimat.  

– Med avtalet säkrar vi en kostnadseffektiv kyla till Helsingborgs lasarett. Samtidigt minskar vi Region Skånes klimatbelastning och bidrar i förlängningen till att fjärrkyla med lägre miljöbelastning kan erbjudas för regionens tillväxt. Det säger Linda Strömbäck Fastighetschef, Regionfastigheter vid Region Skåne.  

{{posts.CurrentItem.Author}}