10 februari 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Ett elnät som själva talar om var felet sitter – och rentav själva kan koppla förbi det. Det är ett par av de mer anmärkningsvärda nya funktionerna i Öresundskrafts nya, smarta elnät.  

Kraven på våra elnät förändras snabbt. Digitaliseringen ökar sårbarheten samtidigt som klimatfrågan driver intresset för att producera egen el. Elbilstrenden är stark och väntas öka. Det finns helt enkelt inte utrymme för sårbarhet.

- De här satsningarna ligger helt i linje med vår strategi att framtidssäkra en smart och säker energidistribution för våra kunder, säger Rickard Norin, affärsutvecklare på Öresundskraft Distribution.  

Ett samarbete som satt tekniken i framkant

Satsningen görs tillsammans med Netcontrol Sverige som förser slingorna i elnätet med teknik som gör att kabelfel återställs automatiskt. -  Tekniken gör att nätet automatiskt kopplar förbi felet och att strömmen är tillbaka på några sekunder i stället för ett par timmar, säger Netcontrols vd Örjan Eriksson.  

Den andra partnern är Schneider Electric, vars funktion gör så att elnätet självmant kan peka ut och rapportera var felet ligger.

-  Öresundskraft behöver inte lägga tid på att leta upp felet. Det har nätet redan gjort, säger Johnny Spelkvist, chef för Energy Automation på Schneider Electric.  

Driften och de nya funktionerna i de smarta näten ska vara igång i slutet av 2018.    

{{posts.CurrentItem.Author}}