22 januari 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Från och med den 1 januari 2018 råder det nya regler för energibeskattning för tillverkande företag. Företag med tillverkande verksamhet har rätt till lägre eller ingen energibeskattning. Är det ni? I så fall kan ni ansöka om återbetalning hos Skatteverket. Om företaget förbrukar mycket el kan ni ansöka om att bli frivilligt skattskyldig. Det betyder att företaget själv deklarerar energiskatten på elförbrukningen med möjlighet att direkt i deklarationen få avdrag för el förbrukat i tillverkningsprocessen. Ni kan ansöka om att godkännas som frivilligt skattskyldiga om företaget under ett kalenderår förbrukar mer än 10 GWh el genom:   

  • tillverkningsprocesser inom industriell verksamhet (sammansättningsproduktion, detaljtillverkning, sönderdelande produktion)
  • datorhallar
  • metallurgisk processer
  • tillverkning av mineraliska produkter
  • kemisk reduktion eller elektrolytisk processer
  • framställning av energiprodukt m.m.
  • drift av tåg eller annat spårbundet transportmedel.

ny skattelagstiftning energiskatt

 

{{posts.CurrentItem.Author}}