08 april 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Regeringen skjuter till 300 miljoner extra i investeringsstöd till solceller 2019. Vad som händer med investeringsstödet har länge varit ett frågetecken för solcellskunder och spekulanter. Vad innebär det nya investeringsstödet?  

  • Den totala budgeten (2019) ligger nu på 736 miljoner kronor
  • Stödnivån hamnar på 20 % för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar
  • Investeringsstödet träder i kraft 1 maj
  • De nya bestämmelserna om investeringsstödet gäller alla som redan står i kö och nya sökande

Större total budget kombinerat med stödnivån på 20 % innebär att vi kan bygga solcellsanläggningar för 3,7 miljarder kronor 2019. Marknaden växer med ungefär 50 %. Klicka här för att söka stödet här hos Boverket.


{{posts.CurrentItem.Author}}