17 mars 2020

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Som leverantör av el, värme, gas, kyla och stadsnät har Öresundskraft en viktig roll för att samhället ska fungera. Det gäller även vid samhällskriser som det rådande virusutbrottet Covid-19.  Av det skälet har vi vidtagit ett antal åtgärder för att fortsatt trygga en stabil leverans av energi- och kommunikationstjänster.

En central krisledningsgrupp

Bland annat har vi aktiverat vår centrala krisledningsgrupp, detta som en förebyggande åtgärd om situationen skulle förvärras. Inriktningen för gruppens arbete samordnas med Helsingborgs stad.

Folkhälsomyndigheten

Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer för att skydda kritiska resurser, förhindra smittspridning och säkra fortsatt, obruten leverans av energi- och kommunikationslösningar.

Tills vidare råder besöksförbud på våra anläggningar. 

Våra öppettider är oförändrade

Du når oss som vanligt:

https://oresundskraft.se/kundservice/kontakta-oss/?openAsOverlay 

Följ händelseförloppet och håll dig uppdaterad via:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://helsingborg.se/

https://www.engelholm.se/

https://www.bjuv.se/

{{posts.CurrentItem.Author}}