25 juni 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

1957 tillverkade Volvo ca 64000 PV444 till ett pris av ca 9000kr. Nytt för det året var att bilarna standardutrustades med elektriska vindrutetorkare samt en motor på 60hk som avverkade 0-100 km/h på hiskeliga 23 sekunder. Säkerhetsbälte som standard fick dock vänta något år till.  

En Tesla från 2017 är självkörande, standardutrustad med innovativa lösningar och bilen gör 0-100 på 2,7 sekunder!  

Finns det några likheter mellan en gammal Volvo och en Tesla i förhållande till våra distributionsnät på el och fjärrvärme? På sätt och vis. Stora delar av våra distributionsnät för energi är en mix av teknik och material från olika tidsepoker. Vissa delar är av ”PV-karaktär" men andra delar är av ”Tesla”. Våra distributionsnät är en kombination av reläskydd från 50-talet och smarta analyserande system på fjärrvärmenätet.  

Vi har alltså ingen PV men inte heller någon Tesla. Snarare är det en kombination av båda, något mittemellan, som vi vill försöka köra som en renodlad Tesla, helst om tre år! Kruxet i kråksången är att vi inte enbart kan ha fokus på var vi ska vara om tre år. Vi är ett av Sveriges största energibolag med ansvar för att leverera gas, fjärrvärme, fjärrkyla och el till våra kunder med bästa möjliga tillgänglighet och service. Konsekvensen av hur ett större fel i elnätet påverkar samhället blev högst påtagligt för några veckor sedan. Fokus måste vara i både nuet och i framtiden.  

Men om vi tillåter oss att blicka framåt, så kan man fråga sig hur vår knappt halvfärdiga Tesla står sig gentemot Öresundskrafts strategi ”Power to the People”. Det finns områden där vi måste flytta fram positionerna betydligt, bland annat inom digitalisering, datamanagement och automatisering. Men vi måste också fundera på vart vi är i förhållande till kunden.  

Tittar vi på nuläget är det ett faktum att våra kunder kan njuta av väldigt hög tillgänglighet hos våra nät: avbrottstider för fjärrvärme och elnät är klart under snittet i landet. Och tack vare stort engagemang och intresse hos våra medarbetare vi är långt framme i test av ny teknik och innovationer. Men utvecklingstakten måste upp betydligt för att vi ska hänga med. Samtidigt är det inte bara en teknisk fråga utan också en förhållningsfråga för alla oss som jobbar inom drift- och underhållsverksamhet. Hur lyckas vi få en drift- och underhållsavdelning, som lätt får etiketten konservativ, med på resan och bryta barriärer?!   Dessutom: Hur ska vi hitta passionen att driva ett utvecklingsarbete, på ett sätt som inte gjorts tidigare, i ett företag som idag mår alldeles förträffligt och som är långt från ett krisläge?!  

Tänk om dessa grupper innehåller de mest innovativa medarbetarna och cheferna. Tänk om vi som organisation inte har några begränsningar. Vi vill stå längst fram! Vi vill ha och skapa framtidens arbetsplats där alla vill vara!  

Så tänker jag.  

Naivt säger du?  

Ok, vi får se.  

Jag tror starkt på individen, att alla kan engagera sig och leverera om hen vill och har rätt förutsättningar. Lika viktigt är det att ha tydliga mål och ramar på  förändringsarbetet. Vi måste våga vara tydliga men också transparenta och bjuda in till dialog. Lyckas vi med detta har vi alla förutsättningar!  

För några veckor sedan hade vi avdelningsmöte där vi kommunicerade vår målbild och de strategiska områden vi måste arbeta med för att nå våra mål. Det är en tuff målbild som vi ville förankra och skapa uppslutning kring. Vi kommer att behöva göra betydande förflyttningar som är minst sagt både krävande och roliga att ta sig an. Avdelningsmötet var det första steget i vår utvecklingsresa. Resultatet blev över förväntan. Vi fick förslag på initiativ som kan förbättra både kundupplevelser, ekonomi och tillgänglighet. Mest glad blev jag nog ändå över engagemanget och viljan att vara med. Att få leda i förändring är en lyx, om det görs på rätt sätt.  

En insikt som förstärktes efter avdelningsmötet är att utveckling kräver satsningar som vi vare sig resursmässigt eller kompetensmässigt inte kan fylla idag. För att lyckas med vårt utvecklingsarbete tror vi starkt på att knyta till oss externa partners. Samarbete med andra energibolag, universitet och högskolor kan skapa lättrörliga team med fokus på mer komplexa utvecklingsinitiativ.  

Att driva förändring, att transformera verksamheten och att utveckla oss själva kommer kräva något extra oavsett vilken roll vi har i företaget. Men vi har lyxen att ha en HR-avdelning med massor av erfarenhet, idéer, processer och partners som kan hjälpa oss på resan.  

Jag tror inte att vi kan bygga vår Tesla själv på drift- och underhållsavdelningen. Men genom engagemang, struktur, ett prestigelöst, öppet och modigt angreppsätt, kan vi med med en blandning av rutinerad drift- och underhållspersonal, HR och samarbetspartners, gå från en volvo PV till en Tesla.  

Det kommer att bli en ny service, drift- och underhållsfunktion som utvecklar affärerna, förbättrar kundupplevelserna och som bygger framtidens distributionsnät på el och fjärrvärme.  

Vill du vara med?!  

{{posts.CurrentItem.Author}}