22 november 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Tina Thörner och Öresundskraft Tina Thörner, Your Academy  

Flavia Kakembos skola, Loi Waisi, ligger i byn Nambweya i Mbale i östra Uganda, nära gränsen till Kenya. 160 elever mellan årskurs 1-3 går på skolan idag, 65 % är flickor. Skolgården pendlar mellan sand och gräs, grönt och brunt. Mount Elgon, en 24 miljoner år gammal vulkan, syns från skolområdet - en gigantisk bergsrygg som sträcker sig mot en klarblå himmel. Bristen på elektricitet innebär framförallt att barnen inte studera när det är mörkt och har blivit kväll. Öresundskraft har ett globalt perspektiv på hållbarhet och vi kände att vi ville vara med och gynna skolans utveckling genom att bidra med förnyelsebar energi från en solcellsanläggning.   

Solcellsanläggningen på skolan Loi Waisi är helt sponsrad av Öresundskraft men den är en del i ett större samarbete med EnergyAid, Your Academy och elektronikåtervinningsbolaget Stena TechnoworldSamarbetet startade med att Tina Thörner kontaktade Öresundskraft i hopp om att hitta en finansiär till solcellsanläggningen.

"För oss på Öresundskraft är detta ett naturligt projekt att engagera oss i. Vi har kunskap om solceller och vet hur stor skillnad det kan göra med relativt små medel. Och att få sprida denna kunskap och samtidigt hjälpa känns fantastiskt",  säger Charlotte Holst, marknadschef på Öresundskraft.

Vi kommer att förse barnen med lampor som de kan ladda via solanläggningen. Eftersom de kan ta med sig lamporna hem kan eleverna läsa, skriva och räkna även på kvällen när det har blivit mörkt. Barnen kommer dessutom att få tillgång till smartphones, datorer och läsplattor. Syftet är att ge access till digitala läromedel som möjliggör för interaktion, kunskapsutbyte och kollaboration i utbildningen. Tina, som är initiativtagare till hela projektet, är lycklig över att vi kommer ha anläggningen uppe inom kort.  

”Det är helt fantastiskt att teamet är format. Nu kan vi börja arbeta och hjälpa barn som har det tufft. Detta är bara början”, säger Tina Thörner, Your Academy. 

Uganda är ett av länderna där läskunnigheten tillhör bland de lägsta i världen per capita. Läskunnighet och att kunna skriva och räkna är direkt relaterat till förbättrad ekonomi och livssituation, folkhälsa och ökad jämställdhet mellan könen. Utbildning är centralt för arbetet med att göra världen till en hållbar plats för människor och mänskligheten i stort. Under de senaste tio åren har andelen barn som börjar grundskolan i Afrikas mellersta och södra delar ökat från 58% till 76%.  Fantastiska nyheter! Något som inte är lika fantastiskt är att siffrorna framförallt gäller pojkar. Flickor kan eller får inte börja skolan i samma utsträckning. Vi vill skapa bättre möjligheter till utbildning för barn och unga i Uganda, framförallt kanske för flickor. Genom att skapa bättre förutsättningar för skolgång hos några av de fattigaste barnen i världen, kan vi öka deras möjligheter att hjälpa sig själva, förbättra sin livssituation och leva lyckligare och friskare liv.


{{posts.CurrentItem.Author}}