02 april 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Uppvärmningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft är överlämnad till regeringen. I färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft beskriver olika branscher hur de kan bli fossilbränslefria. Öresundskraft ställer sig bakom färdplanen tillsammans med Helsingborgs stad, Wihlborgs, Melin Förvaltnings AB och andra regionala fastighetsföretag.   

Visionen för färdplanen lyder: ”Uppvärmningsbranschen ska vara fossilbränslefri år 2030. År 2045 ska sektorn vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen. Samverkan är ett viktigt medel för att åstadkomma omställningen.”  

- Vi har tagit på oss att vara en del av genomförandet och redan 2025 ska vi ha fossilbränslefri fjärrvärme. Vi ligger bra till, under en procent av vår fjärrvärmeproduktion kommer från olja, säger Öresundskrafts hållbarhetsstrateg Cecilia Andersson.  

Färdplanens ambitiösa åtaganden stämmer väl med Helsingborgs klimat- och energiplan. För fastighetsägare och fjärrvärmeföretag handlar det bland annat om att minska uppvärmnings- och effektbehovet, smart styrning av fastigheter, att minska plastinnehållet i restavfall och samverkan mellan fjärrvärmeföretag och fastighetsägare för att hitta bra lösningar.  

- Jag tycker att färdplanen är bra för att den enar kund med leverantör. Vi får en gemensam vision och konkreta åtgärdspunkter som leder till direkta skillnader. Genom samverkan når vi resultat som på sikt är bra för klimatet, till hjälp finns tekniken samt resurseffektiv och klimatsmart uppvärmning som möjliggör och förhoppningsvis leder till bättre ekonomi för alla.  

Färdplanen har tagits fram inom initiativet Fossilfritt Sverige under 2018, av ett femtiotal aktörer på värmemarknaden; värmepumpsföretag, installatörer, fjärrvärmeföretag, fastighetsägare, byggherrar, biobränsleföretag, kommuner och regioner. Öresundskraft har varit engagerade i framtagandet och arbetet har skett parallellt med framtagandet av Helsingborgs Klimat- och energiplan. Nu när färdplanen är förankrad både nationellt och lokalt blir det en ytterligare kraft i arbetet för minskad klimatpåverkan.

{{posts.CurrentItem.Author}}