21 februari 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Öresundskrafts solceller pryder flera av taken i nordvästra Skåne. Intresset för solenergi växer och för oss på Öresundskraft ökade försäljningen av solceller med hela 500 procent mellan 2017 - 2018. Det finns flera anledningar till det:   

  • Rekordsommaren 2018 uppmärksammade miljö- och klimatkrisen ytterligare
  • Under hösten 2018 sjönk priset på solcellsinstallationer i och med att strafftullar på solceller från Kina försvann
  • Högre elpriser gör att solelkalkylen påverkas positivt
  • Bygglovskravet för solceller avskaffades i Sverige första augusti 2018
  • ROT-avdrag täcker 30% av arbetskostnaderna

I kombination med att intresset för solceller växer väljer fler och fler skånska konsumenter Öresundskraft som sin solcellsleverantör. Varför?  

Komplett lösning

Vi hjälper dig hela vägen från konsultation till färdig installerad solcellsanläggning. Här ingår även rådgivning, stöd och hjälp med eventuella ansökningar för ROT-avdrag och investeringsstöd.  

Personlig rådgivning

Efter det att du har visat intresse undersöker vi vilka förutsättningar just ditt hustak har. Med hjälp av satellitbilder uppskattar vi hur stor solcellsanläggning som får plats, potentiell effektgrad, ytterligare omkostnader som kan finnas och takläge. Därefter får du en prisindikation på anläggningen, information om hur lång tid det tar för dig att få tillbaka din investering och hur mycket du kan spara varje år. Rådgivningen sker ansikte mot ansikte, per telefon eller via mail.  

Kostnadsfritt hembesök

Vi kommer hem till dig och undersöker ditt tak och din elanläggning utan extra kostnad. Här får du även ytterligare en chans att diskutera solceller och ställa frågor till någon av våra experter.  

En dedikerad kontaktperson

Du får en dedikerad och personlig energirådgivare som du har kontakt med före, under och efter installationen. Du kan när som helst efter installerad anläggning höra av dig till oss med frågor om det finns något du vill veta.

{{posts.CurrentItem.Author}}