19 juni 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Öresundskraft går tillsammans med fyra andra regionala energibolag in i utvecklingsarbete med Power2U, en satsning på innovativa lösningar för lokala energisystem. Med satsningen stärker Öresundskraft sin position på marknaden för lokala och hållbara energilösningar.   

– Vi ser ett stort intresse från våra kunder att själva vara med och producera, lagra, dela och givetvis optimera sin energianvändning och vi jobbar på olika sätt för att tillgodose dessa behov. Genom partnerskapet i Power2U kan vi erbjuda fastighets-branschen en modern tjänst för en mer hållbar energianvändning, säger Anders Östlund, vd för Öresundskraft.  

De lösningar som Power2U har utvecklat kommer att hjälpa fastighetsbolag att styra när på dygnet de använder energi. Det handlar om att koppla ihop traditionella el- och värmelösningar i fastigheter med nya komponenter såsom solceller, elbilar och externa batterier för att hitta den mest effektiva energi-användningen. Processen bygger på optimeringsalgoritmer med maskininlärning.  

Öresundskraft gör satsningen tillsammans med Jämtkraft, Tekniska Verken, Umeå Energi och Jönköping Energi.  

– Vi är fem regionala energibolag som står inför likartade framtidsutmaningar och som bestämt sig för att samverka för att kunna möta kundernas behov med relevanta och attraktiva tjänster. Power2U-samarbetet är ett steg i den riktningen, säger Anders Östlund.  

Utöver de fem regionala energibolagen ingår initiativtagaren till Power2U, InnoEnergy, i samarbetet. InnoEnergy är ett europeiskt samverkansföretag som utvecklar entreprenörer och etablerade företag och som vill introducera innovativa lösningar inom hållbar energi.  

– För oss är det mycket värdefullt att fem regionala energibolag kommer in som samarbetspartners, säger Kenneth Johansson, vd på InnoEnergy Scandinavia. Energimarknaden är på väg att förändras i grunden. Slutkunder skaffar egen elproduktion och vi räknar med en snabb tillväxt av lokal lagringskapacitet i form av elbilar och stationära batterier. Vår gemensamma nya modell är en viktig pusselbit i det nya energilandskapet.  

Mer information:

Anders Östlund, vd, Öresundskraft, 042-490 30 80
Kenneth Johansson, vd, InnoEnergy Scandinavia, tel. 070-629 05 56
Maryline Di Caro, Marketing & Communication, InnoEnergy Scandinavia, 070-433 73 87
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35  

{{posts.CurrentItem.Author}}