23 mars 2020

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Hur motståndskraftigt är vårt elnät och hur tryggt står det sig mot väder, vind och andra risker som kan orsaka fel? Extremt bra visar det sig! Öresundskrafts elnät är nämligen ett av de driftsäkraste i landet.     

Driftsäkert elnät

I snitt är ett hushåll som hör till Öresundskrafts nät utan ström 21,5 minuter (2019). Det är väldigt långt under riksgenomsnittet som ligger på 97 minuter (2018). Så att Öresundskrafts elnät hör till bland de driftsäkraste i Sverige råder det ingen tvivel om. Så klart undrar man ju då vad det är som gör Öresundskrafts elnät så stabilt?

Smart, tryggt, stabilt och ekonomiskt elnät

Större delen av Öresundskrafts elnät är nedgrävt i marken, bara 17% består av luftledning. Det gör elnätet mindre utsatt för väder och vind jämfört med ledningar i luften. Öresundskrafts elnät har genomgått systematiska ombyggnader och förbättringar under många år nu. Syftet med det är att skapa ett starkare och smartare nät som är tryggt, stabilt och har hög elkvalitet. Den viktigaste av våra åtgärder de senaste åren har varit att bygga nya och moderna fördelningsstationer. Alla satsningarna på nätet har även gjort det mer ekonomiskt. Ombyggnaderna innebär mindre elförluster längs vägen från högspänning till elförbrukaren.

Smart teknik övervakar elnätet

Tekniken Smart Cable Guard låter oss övervaka stora avsnitt av elnätet i realtid. Fel på kablar kan bero på fukt eller en skada i isoleringen. Sådana fel kan orsaka partiella urladdningar som så småningom kan utvecklas till ett större fel med strömavbrott som följd. Systemet ger tidigt information om svagheter i elkablar vilket ger oss möjlighet att agera proaktivt när vi ser att något inte stämmer. Ju tidigare vi får förvarning om ett möjligt kommande avbrott, desto tidigare kan vi agera och förhoppningsvis undvika avbrottet helt.

{{posts.CurrentItem.Author}}