15 april 2020

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Energiportalen är det digitala verktyget som ger verksamheter och fastigheter insyn i deras energianvändning på flera spännande sätt. 

Digitalisering och smart teknik skapar helt nya möjligheter för fastigheter. Möjligheten att analysera, kontrollera och optimera fastighetens energianvändning är exempel på hur digitaliseringen hjälper fastigheter att hushålla med sin energi.

Jonas Eriksson och Joachim Hopstadius jobbar med affärsutveckling på Öresundskraft och är två av stjärnorna bakom Energiportalen. Vi pratade med Jonas och Joachim om Energiportalen och vilka möjligheter digitalisering innebär för fastigheter, verksamheter och inte minst för framtiden och miljön i ett bredare perspektiv.        

jj2.png


Ö: Vad är Energiportalen, berätta?

Joachim: Energiportalen är i ett första skede det som ska ersätta ”Mina sidor” för företag. Här kan våra företagskunder just nu få information om sina anläggningar och avtal, få en översikt över sin energianvändning, ladda ner rådata och få information kring sina fakturor.

Och snart kommer även en möjlighet för kunden att hantera sina användare och anläggningar, samt enklare analysverktyg. 

Jonas: Energiportalen ska utvecklas vidare också. Inom en snar framtid ska tjänsten bli kundens ”fönster mot sin energivärld”. Kunden ska då kunna planera, följa upp och leda sitt arbete med hjälp av Energikalendern. Man ska kunna ta del av alla sina tilläggstjänster såsom datadriven energioptimering, virtuella produkter som hanterar data utan hårdvara i kundernas undercentraler och skapa API-nycklar för att hämta ut sin data till andra uppföljningssystem.

Ö: Vad är syftet med Energiportalen? Varför har vi byggt tjänsten?    

Jonas: Syftet med portalen är att kunden ska få sin energivärld samlad på ett ställe. Samtidigt ska man kunna se hur energianvändningen ser ut över tid och få en aning om vad som kan påverka användningen. Det är ju så att efterfrågan på uppföljning mot satta energimål och data ökar och vi vill göra det lätt för kunderna att ha all information nära till hands. Vill man inte använda portalen för uppföljning så använder man bara portalen till att skapa API-nycklar för att hämta data till ett annat system för uppföljning.

Ö: Vem ska använda Energiportalen?

Jonas: Funktionaliteten är extra värdefull för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Fast även andra verksamheter som har egna anslutningar mot oss kommer ha stor glädje av portalen.

Joachim: Vi har jobbat mycket med att kunna hantera stora kunder som har många anläggningar. Det finns en navigationsmeny med filtreringsfunktion så att den här typen av kunder snabbt ska kunna hitta en specifik anläggning.

Ö: Hur tjänar våra företagskunder på att använda sig av Energiportalen då? Har ni konkreta exempel? 

Jonas: Alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har ett intresse i energifrågor eftersom kostnaden för energi påverkar driftsnettot väldigt mycket. De flesta fastighetsägare följer sin energianvändning relativt noggrant på olika sätt och ju fler leverantörer eller lösningar som blir inblandade desto mer tidskrävande och komplext blir det att följa upp sin energianvändning. Vi har samlat allt vi kan på ett och samma ställe i Energiportalen för att göra det enkelt att följa upp det vi levererar. Utöver uppföljning av den energi man redan använder, så kommer Energiportalen även att synliggöra vilka nya möjligheter det finns för att följa upp och optimera sin energianvändning ännu mer. 

Joachim: Nu i första versionen av Energiportalen är den stora vinsten för användaren att informationen är mer överskådlig. Det går lite snabbare och vi har främst underlättat för kunderna som har många anläggningar. Men detta är bara början. Mer funktionalitet släpps kontinuerligt under året. Du ska få hjälp att analysera din energianvändning så att du kan dra skarpa slutsatser och även kunna jobba med energioptimering. Du kommer att kunna skapa användare, gruppera anläggningar och du kommer att ha funktionalitet för att på ett bättre sätt jobba med energiplanering och uppföljning över tid. 

Hur får kunderna tillgång till Energiportalen? Måste man uppfylla några speciella kriterier?

Joachim: Företagskunder behöver ett särskilt användarkonto. Ett sådant konto skapar man enkelt direkt på vår hemsida. Sedan är det bara att logga in och ta del av företagets data.

Gör Energiportalen nytta för samhället i ett bredare perspektiv? Vad innebär en sån här tjänst för miljön till exempel? 

Jonas: Kunskap om fastighetens energianvändning ger en förståelse för hur man kan påverka den i önskad riktning. Vi vill gärna hjälpa våra kunder att bidra till en bättre miljö genom att effektivisera deras energianvändning. Detta vill vi göra genom att utveckla våra tjänster så att de är aktuella för alla faser under fastighetens livstid. Vi vill vara med i ett tidigt skede redan under produktionen och kommer inom kort att erbjuda bra support för detta i Energiportalen. Verktyget blir ju på många sätt en kunskapskälla för hur man kan agera energismart nu och inför framtiden.


{{posts.CurrentItem.Author}}