09 oktober 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Ola Magnusson Projektchef, Peab   

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggnings­företag med cirka 15 000 anställda. Företaget har verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Att skapa mervärden för intressenterna, samtidigt som man bidrar till en hållbar samhällsutveckling, är viktigt för Peab. Hållbarhet är en av många anledningar till varför man valt fjärrvärme som en av sina värmeformer. Vi har pratat med Ola Magnusson, projektchef på Peab, om deras val av fjärrvärme och vad det har inneburit för dem och deras kunder.  

Ni använder fjärrvärme till era nybyggnationer och fastighetsprojekt. Varför?

Vi utreder kontinuerligt olika energislag för att leverera en hållbar produkt till våra kunder. Fjärrvärme är ofta ett konkurrenskraftigt alternativ. Fördelarna med fjärrvärme är att det är ett bra och kostnadseffektivt alternativ som är tryggt och kräver lite underhåll. Det vi måste arbeta vidare med är att göra fjärrvärmen ännu mer flexibel och hållbar. Jag drar paralleller till den snabba utveckling vi ser på el-sidan med lagring och handelslösningar.

Hur står sig fjärrvärme generellt gentemot bergvärme?   

Fjärrvärme är ett konkurrenskraftigt alternativ till många energislag, bl.a. bergvärme, framförallt på de ställen där berget ligger djupt. Vi bedömer från fall till fall vilket energislag som är lämpligast.  

På er hemsida kan man läsa om hållbart samhällsbyggande, vilken roll spelar Öresundskraft i det arbetet?  

På Peab tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan och genom hela livscykeln. Vår ambition är att på alla möjliga sätt jobba hållbart för att minska vår klimatpåverkan, säkerställa en så effektiv verksamhet som möjligt och bidra till en utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen. Öresundskraft är en av många aktörer som vi arbetar med på energisidan för att uppnå det. Tillsammans hjälps vi åt för att leverera kundnytta.  

Hur har det varit att jobba med Öresundskraft som leverantör av fjärrvärme?

Öresundskraft är enkla och snabba att ha att göra med. Allt från tidiga offertförfrågningar till själva leveransen har fungerat bra. Så vi är nöjda!

      fjärrvärme öresundskraft Peab    

{{posts.CurrentItem.Author}}