12 februari 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Produktion och konstruktion av solceller kan ha en negativ påverkan på miljö. Den negativa miljöpåverkan beror på koldioxidutsläpp och att tillverkningen av solceller är energikrävande.  Solceller byggs även på platser med mycket kolkraft i energimixen - exempel är Tyskland och Kina. Debatten handlar kortfattat om att produktionen av solceller långsiktigt skadar miljön mer än vad användningen av solenergi besparar planeten koldioxidutsläpp. Stämmer detta då?  

Kort sagt finns det solcellsproducenter som är hållbarare än andra. Detta är en debatt som till stor del mynnar ut i eget ansvar. Det är Öresundskrafts ansvar att arbeta med leverantörer och underleverantörer som är hållbara och miljövänliga genom hela arbets- och produktionskedjan. Det är ditt ansvar som konsument att göra hemläxan och din research innan du väljer solceller till företaget eller ditt villatak. Negativ miljöpåverkan från produktionen av solceller står i direkt relation till vilken producent och leverantör du väljer. Det finns en mängd faktorer som spelar roll i produktionen: olika framställningstekniker och grundmaterial, giftiga metaller, energianvändning och mängden utsläpp av växthusgaser. Så att solceller skulle kosta mer energi att framställa än vad de faktiskt kan generera är alltså en gammal myt som inte stämmer. Idag handlar allt om hur hållbar producenten är i sin produktionslinje.  

Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC) är en idéell organisation vars uppgift är främja för hållbarhet och folkhälsa på en global nivå. SVTC gör detta genom att undersöka och bevaka hur pass hållbar framställningen av olika högteknologiska produkter är. Produktionen av solceller är exempel på en sån produkt.  

För att synliggöra hur pass hållbara olika producenter och leverantörer är i produktionen av sina solceller har SVTC tagit fram ett så kallat Solar Score Card. Poängsystemet SSC är från 0-100 och avslöjar hur bra leverantörerna är på allt från arbetsförhållande till att reducera mängden giftigt avfall i produktionen. Syftet är att ge konsumenter (villakunder så väl som företag och fastigheter) ett verktyg för att kunna bedöma vilka leverantörer som är mest hållbara att köpa ifrån. Och kanske ännu viktigare, vilka som inte är det. I sin granskning kontrollerar SVTC bland annat:  

  • Om det råder ett utökat produktionsansvar
  • Mängden utsläpp
  • Arbetsförhållande
  • Giftiga metaller
  • Energianvändning och utsläpp av växthusgaser
  • Vattenanvändning och mängden spillvatten
  • Användning av konfliktmineraler

Öresundskraft använder sig av Trina Solar som 2016-2017 hamnade i topp tre (av 35) på SVTC:s Solar Score Card. Vår verksamhet ska påverka omgivningen i minsta möjliga utsträckning inom ramen för vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Därför är vi otroligt noga med vilka vi jobbar med. I grund och botten handlar solceller, precis som allt annat egentligen, om ställningstagande och väl underbyggda beslut. Men tiden där solcellernas produktionsprocesser per automatik innebär en negativ påverkan på miljön är förbi. Hållbar teknik finns och används inom dagens solcellesproduktion. 

{{posts.CurrentItem.Author}}