27 mars 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Nu kan alla våra miljömedvetna företagskunder köpa klimatkompenserad fjärrvärme av Öresundskraft. Och det samtidigt som de räddar liv och skog i Zambia! Vi har valt att kompensera för koldioxiden som plasten i avfallet genererar genom att köpa klimatkrediter från Emerging Cooking Solutions (ECS) i Lund.

ECS tillverkar och säljer pelletsspisar i Zambia och producerar pellets av trärester från odlad skog i landet. Genom minskad användning av träkol vid matlagningen minskar avskogningen samt utsläppen av sot och hälsofarlig kolmonoxid. När vi köper in dessa klimatkrediter bidrar vi till minskade utsläpp, vilket i sin tur kompenserar utsläppen härhemma. Givetvis arbetar vi för att plasten i restavfallet försvinner – vilket i sig vore det bästa.

Fjärrvärme Guld togs fram efter önskemål från miljömedvetna fastighetsbolag i Helsingborg. Det innebär fjärrvärme som till 100 procent består av återvunnen energi, producerad utan fossil kol, olja och naturgas. Och genom klimatkompenseringen får Fjärrvärme Guld dessutom noll CO2-utsläpp. Emerging Cooking Solutions grundades 2012 av Mattias Ohlson och Per Löfberg, 2013 gick Danir in som investerare i bolaget.

Läs mer om fjärrvärmeguld >

{{posts.CurrentItem.Author}}