26 april 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Sjöräddningssällskapet Råå Helsingborg Stationsansvarig Bengt Högberg   

Dygnet runt, året om, är frivillig besättning redo att hjälpa till med räddningsbåtar vid sjönöd. Så har det varit i över 100 år. Sjöräddningssällskapet i Sverige står idag för 70 procent av sjöräddningen i landet. Allt arbete sker utan bidrag från staten och hela verksamheten bygger på gåvor, medlemskap och ideella insatser.  

Därför är vi på Öresundskraft glada att kunna stötta Räddningsstationen RS Råå med hemvist i Norra Öresund. Deras  ansvarsområde är ett av världens mest trafikerade farvatten där hundratals nöjesbåtar, färjor och fartyg rör sig en vacker sommardag. Stationen är en av 70 sjöräddningsstationer i landet och en av 5 i Öresundsregionen. RS Råå grundades 2001 och bemannas av ett trettiotal frivilliga sjöräddare som utför omkring 150 uppdrag årligen.  

Med våren och båtsäsongen i antågande passade vi på att ställa några frågor till stationsansvarig Bengt Högberg.  

Vad är ert uppdrag?  

Först och främst så har vi en nollvision: Ingen ska omkomma vid rikets kuster, insjöar eller vatten däromkring. Detta baserar sig på våra tre ändamål som faktiskt har varit med sedan starten 1907.  

  • Vi ska öka intresset för sjöräddning
  • Vi ska föreslå åtgärder i syfte att utveckla och effektivisera svensk sjöräddning
  • Vi ska tillhandahålla sjöräddning inom svenskt sjöräddningsområde

De tre ändamålen är lika viktiga men det finns en viss logik i ordningen där vi först och främst ska vara en nagel i ögat – och förebygga genom information och närvaro. Utöver detta deltar vi också i annan humanitär hjälpverksamhet till sjöss, så länge det inte äventyrar våra tre ändamål.  

Hur snabbt kan ni rycka ut?  

Vi har som riktmärke att vi ska lämna kaj inom 15 minuter efter att ett larm kommit in.  

Vem ringer jag?  

Är det ett nödläge eller osäker situation ringer man alltid 112 och begär där att få prata med sjöräddningen. Är man medlem i Sjöräddningssällskapet och det inte är akut så ringer man vårt journummer, 0702-49 50 00. Detta används i förebyggande ärende, exempelvis om man fått slut på bränsle och man behöver hjälp att ta sig in till hamn.  

Om jag har kommit över på danskt vatten, kan jag ringa er då?  

Ja, vi hjälper till på båda sidorna i vår del av Öresund.  

Har du några tips till båtägarna här i norra Öresund?  

Mina tips, råd och kom ihåg till alla båtälskare här i norra Öresund är:  

  • Dimman kan slå till och svepa in väldigt snabbt
  • Öresund är ett väldigt strömt vatten
  • Öresund är ett av de mest trafikerade sunden i världen – drygt 35,000 handelsbåtar passerar förbi här varje år
  • ALLA i båten ska ha flytväst – det hjälper inte att barnen har det, när pappa trillar i. Därför är det viktigt att ALLA har sin egen flytväst och har den på sig hela tiden man är i båten
  • Ankare – ha alltid ett ankare med i båten. Det minskar risken för att båten ska driva ut i den hårt trafikerade farleden eller på grund. Det är lite som att ha en brandsläckare hemma, förhoppningsvis behöver man aldrig använda den men den dagen det behövs är det väldigt bra att ha.

Sjöräddningssällskapet Råå Helsingborg Bengt Högberg med Öresundskrafts Fredrik Elgström

{{posts.CurrentItem.Author}}