03 februari 2020

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Kärnkraftreaktorn Ringhals 2 i Varberg avvecklades och stängdes ner för gott i december förra året. Det väcker en del frågor: Klarar vi oss utan Kärnkraften i Sverige? Hur påverkar avvecklingen av Ringhals 2 oss här nere i Skåne? Kärnkraften är ett lika hett ämne som det är intressant. Vi har pratat med två tvättäkta experter från energihandelsbolaget Modity för att få en tydligare bild av vad avvecklingen av Ringhals 2 och kärnkraft i allmänhet, innebär för prisutvecklingen på el.  

Hallå Henrik och Tommy. Vad sysslar ni med på Modity? Vad är det för typ av företag?

Tommy: Modity är ett elhandelsbolag som bland annat är verksamt på nordiska elbörsen och Nasdaq. Vi köper och säljer el, bland annat åt våra ägare Öresundskraft och Kraftringen.  

Henrik: Jag och Tommy arbetar som portföljförvaltare slash analytiker här på Modity. Tommy är främst inom el och jag är inom gas.  

Vi går rakt på ämnet! Ringhals 2 stängde ju i december förra året, hur påverkar det oss här nere i Skåne? 

Henrik: Stängningen av Ringhals 2 har förlöpt utan dramatik på elmarknaden. Den har ju varit planerad och känd sedan länge och marknaden gillar förutsägbarhet. Elpriserna just nu är rekordlåga tack vare en mild, blöt och blåsig vinter. Sverige hade en nettoexport under 2019 på hela 25,8 TWh, vilket är den högsta exporten någonsin; ca 16 procent av produktionen gick på export. Totalt producerar alltså Sverige betydligt mer el än vi använder i landet. Så det korta svaret är att stängningen av Ringhals 2 inte påverkar oss särskilt mycket.  

Det finns ju tre reaktorer kvar i Varberg, Ringhals 1 stänger om ett år. Påverkar det oss här nere i Skåne på något sätt? Påverkar det oss nationellt? 

Tommy: I dagsläget finns det totalt 7 svenska reaktorer i drift: Ringhals 1, 3 och 4, Forsmark 1, 2 och 3 samt Oskarshamn 3. Tillsammans har de en installerad effekt på ca 7720 MW och en rimlig förväntad årsproduktion borde vara ca 61 TWh, vilket motsvarar 38 procent av årsproduktionen i Sverige. Den planerade stängningen av Ringhals 1 skulle ta bort ca 7 TWh produktion vilket då motsvarar 4 procent. Samtidigt ser vi en kraftig ökning av vindkraftsproduktionen.  

Henrik: Svensk vindenergi förutspår faktiskt att vindkraftsproduktionen nästan kommer dubblas redan till 2022 (referenser nedan), från de 19,5 TWh som producerades under 2019. Energin som kommer in via vindkraften kompenserar alltså för avvecklingen av Ringhals 1. Däremot påpekas det ofta i debatten att kärnkraft och vindkraft har olika egenskaper och inte är rakt utbytbara. En ökande andel vindkraft i det svenska energisystemet kräver att vårt svenska elnät byggs ut och anpassas efter vindkraft snarare än stora mängder kärn- och vattenkraft som det är idag. Det kan också behövas nya marknader och tjänster för stabilisering av elnätet.  

Påverkar nedläggningen av kärnkraftsreaktorerna elpriset här nere i Skåne? 

Henrik: Elpriset påverkas av en stor mängd faktorer och vädret har i nuläget kanske den starkaste påverkan på svenskt elpris. Vädret styr  hur mycket el vi använder och på vilket sätt. Kallt väder gör att det går åt mer el till uppvärmning. Vädret påverkar också hur mycket el som kan produceras. Nederbördsmängden avgör hur mycket vatten vi har i vattenkraftsmagasinen och vinden avgör hur mycket vindkraft som kan produceras.  

Tommy: Men även annat påverkar priset, t ex om alla kärnkraftsreaktorer producerar eller om de är avställda. Elpris i angränsande länder påverkar till viss del, eftersom vi både importerar och exporterar el över året. Ibland importerar vi el från Tyskland, vilken har ett högre koldioxidavtryck än den svenska, men eftersom vi är nettoexportörer över året så exporterar vi mer ”ren” el till Tyskland, än vad vi importerar ”smutsig”. På nettot hjälper vi alltså Tyskland att minska sina koldioxidutsläpp! Samtidigt som vi har nästan utsläppsfri elproduktion här hemma. Även det politiska läget kan ha påverkan på elpriserna, liksom de internationella priserna på bränslen.  

Bidrar vindkraften till sänkt elpris i Sverige?

Tommy: Vi kan vara beredda på att elpriset kommer variera mer från dag till dag när vi har mer vindkraft i energisystemet men i genomsnitt ser vindkraften ut att bidra till sänkt elpris. Anledningen är att vindkraften har blivit väldigt billig. Är du som konsument orolig över ditt elpris kan du sluta avtal om fast pris med din elhandlare.  

Men visst skiljer sig elpriset åt i olika delar av Sverige? Varför är det så? 

Tommy: Sverige är indelat i fyra olika prisområden från norr till söder. Kortfattat så styrs ju elpriset av utbud och efterfrågan. Elen blir dyrare i söder när elnätet inte klarar av att föra över tillräckligt med el från produktionen i norr. Därför varierar elpriset inom landet. Just nu väntar vi i södra Sverige på att den så kallade Sydvästlänken ska bli klar. Det är en utbyggnad av elnätet som ska öka överföringskapaciteten från norr till södra Sverige. Sydvästlänken väntas minska prisskillnaderna mellan olika delar av Sverige.  

Henrik: Under 2019 var snittpriset i Malmö 1,5 öre/kWh högre än i Stockholm och 2 öre/kWh högre än i Sundsvall och Luleå. Men eftersom mycket av vindkraftsutbyggnaden sker i norr, blir det mycket viktigt på sikt att det fortsätts byggas elnät som kan föra över elen från var den produceras till dit den används.

    Tommy Persson Henrik Almström

{{posts.CurrentItem.Author}}