20 november 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Rögle BK är från knatte- till juniorlag, cirka 400 ungdomar, 800 föräldrar, drygt 100 medarbetare och fler än 500 företag. Tillsammans bildar Rögle BK en intressegrupp som omfattar drygt 10 000 personer.  Lägg till ungefär 110,000 åskådare per säsong och du får en fantastisk plattform med möjlighet att göra skillnad.

Förståelsen för ett systematiskt hållbarhetsarbete och viljan hos Rögle BK att göra skillnad startade en (r)evolution inom svensk hockey. Denna långsiktiga strategiska satsning som mynnade ut i Grönvit-hållbarhet är vi på Öresundskraft glada och stolta över att vara en del av.  

Mats Ridderborg som är projektledare utvecklar vad Grönvit-hållbarhet innebär.  

Varför startade ni Grönvit-hållbarhet?  

Vår målsättning är att vi ska ta ledartröjan inom idrotts-Sverige när det gäller ett aktivt hållbarhetsarbete. Det ska vi åstadkomma genom att följa de riktlinjer vi utarbetat om hur vi som förening ska hantera sammanhang och situationer som rör hållbarhetsfrågor. Grönvit-hållbarhet har tre fokusområden: socialt ansvar, miljöansvar och ekonomiskt ansvar.  

Avsikten med projektet är att skapa kunskap och medvetenhet om hur vi ska få ett mer hållbart samhälle med fokus på vår viktigaste framtidsfråga, miljön. Rögle BK och nätverket av ungdomar, föräldrar, ledare, anställda samt företag ska bli goda förebilder även i miljösammanhang i den här regionen.  

Visst, vår intressegrupp är en liten del av jordens befolkning. Men vi är ändå tillräckligt stora för att tillsammans kunna skapa stora och viktiga fotavtryck i vår del av världen. Målsättningen framåt är förstås att intressegruppen ska växa vidare. Vår hemmaplan är nordvästra Skåne, med cirka 250 000 människor. Så det finns plats för fler.  

Vad har ni gjort?  

Vi har börjat med att titta på vår egen verksamhet och hur vi agerar i vår vardag. Tydligare och förbättrad källsortering på kontoret av papper, plast och matavfall var en av de första åtgärderna vi tittade på. Inte minst i vår restaurang har vi kunnat påverka mycket genom tydligare sortering av matavfall och fett, reduktion av överbliven mat genom nedfrysning och matlådor samt att alltid prioritera närproducerade råvaror när det är möjligt.  

Nu har vi även gjort det enkelt och smidigt för alla besökare att källsortera. Runtom i arenan finns numera källsorteringsstationer som är uppmärkta med information om hur man ska sortera sitt skräp.  

För våra åskådare så är det också gratis parkering vid matchdagar vid samåkning med minst 4 personer i bilen.  

Vi har också sett över våra egna transporter till och från matcher, för alla våra lag, och där vi framöver kommer att utvärdera nya avtal från ett klimatperspektiv.  

Vilken respons har ni fått?  

Vi har fått en fantastisk respons från många håll, inte minst är det många samarbetspartners som vill vara med! Många bidrar med tankar, idéer och inte minst kunskap som bildar ett Miljönätverk fullt av energi.  

Alla i Rögle BK, spelare, ledare och anställd personal ska utbildas i hållbarhet hos NSR, och klubbens första hållbarhetsambassadörer är utbildade då några av våra ungdomar från Rögleakademin besökt NSR:s anläggning och dess miljöverkstad. Det är väldigt uppskattat av alla som hittills varit på plats och fått ta del av denna utbildning.  

Sen är det väldigt glädjande att vi har flera spelare i vårt A-lag som räckt upp handen och vill vara med och bidra som dom förebilder dom är.  

Hur ser planerna ut framöver för Grönvit-hållbarhet?  

Med Rögle BK:s starka varumärke och höga igenkänning har vi en unik möjlighet att framgångsrikt kunna kommunicera vad vi åstadkommer i dag och vad vi vill göra i morgon. Målet är att vi ska utbilda hållbarhetsambassadörer som ska sprida kunskapen vidare utanför våra väggar och bli navet i ett stort miljönätverk. Ju fler vi är desto mer kan vi göra skillnad. Vi har även fortsatt mycket i vår vardag och inom vår anläggning att göra och några av de saker vi tittar på är:  

  • Erbjuda biologisk nedbrytbara engångsmaterial
  • Klimatkompensera de utsläpp som föreningens anläggningar genererar
  • Gratis bussförbindelser från och till Ängelholm vid matchdagar
  • Fortlöpande mäta och följa upp totala mängden avfall
  • Minimera förekomsten av engångsmaterial
  • Omvandla matsvinn i restaurangen till biogas
  • Säkerställ att det finns råvaror märkta med ex: Ekologiskt, Fair Trade och KRAV
  • Att restaurangen gör större inköp och planerar för samleveranser i syfte att minska transporterna
  • Vi har redan idag laddstationer för elbilar utanför Lindab Arena men vi ser över möjligheterna att sätta upp fler eftersom vi märker en större efterfrågan på det
  • Successivt gå över till solel

{{posts.CurrentItem.Author}}