17 augusti 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Lisa Hägg, Öresundskraft   

Att installera solceller kan tyckas vara komplicerat. Det behöver det inte vara, särskilt inte om du låter oss på Öresundskraft hjälpa dig på vägen. Det finns dock ett antal saker att tänka på när du har bestämt dig för att investera i solel. Öresundskrafts solcellsexpert Lisa Hägg hjälper dig på vägen!  

INNAN INSTALLATION

Bygglov

Bygglov kan krävas om du ska installera solceller på din bostad. Olika regler gäller för olika kommuner och det är därför viktigt att du undersöker vad som gäller i din kommun. I Helsingborg behöver du inte söka bygglov om panelerna har samma färg som ditt tak och du lägger dem längs med takets lutning.  

Anläggningens storlek

Hur stor anläggning du ska investera i beror på många saker, hur stort ditt tak är, vilken elanvändning du har, samt vilka ekonomiska förutsättningar du har. Du behöver dock inte ta reda på allt det här själv, vi på Öresundskraft hjälper dig gärna på vägen till att hitta en anläggning som passar dina behov och förutsättningar!  

Investeringsstöd eller ROT-avdrag?

Som privatperson kan du välja mellan att söka ett investeringsstöd eller använda dig av ROT-avdraget för att få en billigare investering. Du kan läsa mer om valen här och vi hjälper till att vägleda dig till det alternativ som passar dig bäst.  

Elcertifikat

Alla producenter av förnybar energi i Sverige har rätt att bli tilldelade elcertifikat, som sedan säljs på en öppen marknad. Som privatperson är inkomsten liten och det är sällan värt det administrativa arbetet, men det finns situationer när det kan vara mödan värt. Läs med om elcertifikat här och så hjälper vi dig på vägen till ett beslut.    

UNDER INSTALLATION  

Fika lugnt!

Under installationen sköter Öresundskraft och våra samarbetspartners allt. Det enda du behöver göra är att låsa upp dörren så installatörerna kommer åt elcentralen. Därefter kan du fika i godan ro i väntan på att bli mikroproducent!    

EFTER INSTALLATION  

Elavtal för mikroproduktion

För att du ska få betalt för den överskottsel du producerar är det viktigt att du även sluter ett elavtal för mikroproduktion. Om du har oss på Öresundskraft som elhandlare, eller går över till oss i samband med installationen, säkerställer vi att du får rätt elhandelsavtal.  

Cesar-konto hos Energimyndigheten

Om du har valt att sälja elcertifikat är det viktigt att du startar ett Cesar-konto hos Energimyndigheten, där du både har dina certifikat registrerade och där du säljer dem vidare. Du kan läsa mer om det på Energimyndighetens hemsida.  

Övervaka din produktion

Med hjälp av din SolarEdge-växelriktare kan du övervaka hur mycket du producerar och du kan även se hur varje enskild panel presterar. Övervakningen är inte nödvändig, då anläggningen sköter sig själv. Men som egenproducent är det alltid kul att kunna se hur mycket din anläggning producerar!    

{{posts.CurrentItem.Author}}