26 april 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Scrum öresundskraft Scrummöte på Öresundskraft   

Att införa den agila scrummetodiken på en marknadsavdelning har en rad fördelar som jag skrev om i den förra posten. Tydliga prioriteringar, transparens, teamarbete och genom det mindre stress och multitasking.  

Men det finns även fördelar för kollegorna runt om i företaget. Och då syftar jag på det magiska tillfället, demo. Följer du din metodik så avslutar du varje sprint med en demo. Våra sprinter pågår månadsvis då detta är enkelt att förhålla sig till. Alla har koll på månadscyklerna och behöver inte lägga på en extra tidsdimension i livet. Syftet med demon, som sker sista dagen i sprinten, är att visa upp vad som åstadkommits under sprinten för intressenter i organisationen.  

Några tips kring demon:

1)Visa i bilder och undvik tråkiga text-power-points.

2) Var rapp kring varje punkt så det blir tempo i mötet.

3) Håll det till max 30 min.

4) Bjud in de som kravställt på din sprint och låt sedan det goda ryktet sprida sig.  

Men hur var det då med kopplingen till en mer kundorienterad kultur? Vi visar bara det som nått kund på våra demos. Genom att visa det, prata om det så skapar det en insikt om hur viktigt och roligt det är att lägga fokus på det som ger något till kunderna.  

Ibland är de enkla sakerna de magiska.  

Charlotte Holst, Marknadschef, Öresundskraft  

{{posts.CurrentItem.Author}}