06 maj 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Solenergin är på snabb uppgång i stora delar av världen. I Saharaöknen och i Mellanöstern byggs stora solcellsparker och i Kina fasas stora delar av den förorenande kolkraften ut till förmån för solkraft. Även i Sverige ökar den installerade effekten av solenergi stadigt för varje år. Till och med kungliga slottet i Stockholm har solceller installerade på taket. Låt oss titta på några platser i världen där solenergin har blivit framgångsrik.  

Termisk solkraft i öknen

I Marocko tar man tillvara på de otroliga mängder sol som når Saharaöknen genom  en stor termisk solkraftsanläggning*, världens i dagsläget största solenergipark. Anläggningen försörjer inte bara 1 miljon människor med energi utan har även möjlighet att lagra.  Även i Dubai satsar man på den förnybara och billigare termiska solkraften, trots den stora oljerikedomen i landet. Målet är att år 2030 uppnå en kapacitet på 5 gigawatt vid en av de stora nya anläggningarna. Det motsvarar kapaciteten hos hela 5 kärnkraftverk i Sverige.  

Sverige på framfart

I Sverige fortsätter vi att installera solceller som aldrig förr. Anläggningar på småhus och på stora byggnader blir hela tiden fler. Den installerade effekten var 2018 uppe i 411 megawatt och ökar stadigt för varje år. 2018 ökade installerad effekt i landet med 180 megawatt. Det motsvarar en ökning på hela 78%. Till och med Kungliga slottet i Stockholm har installerat solceller på taket.  

Kina störst i världen på solenergi

I Kina dominerar kolkraften och under en lång tid har den orsakat stora problematiska luftföroreningar. Nu väljer man istället att satsa hårt på den renare solenergin. Redan år 2016 uppnådde man en effekt på 77 gigawatt. Därmed är Kina den största solenergiproducenten i världen. Kol fortsätter att utgöra en stor del av Kinas energikällor ett tag till. Men planen är att solenergi ska utgöra 20% av energimixen 2030. Mer solkraft i Kinas energimix ger positiv effekt världen över eftersom Kina har en stor påverkan globalt.  

Solenergi till miljontals hem i USA

Likaså är USA ett land som influerar andra länder världen över. Även här växer solkraften enormt. Med sina nu 64 gigawatt i installerad effekt kan USA förse hela 12,3 miljoner hem med solenergi, enligt SEIA.  

Energiwende i Tyskland

År 2011, efter kärnkraftsolyckan i Fukushima Japan, stängde man omedelbart åtta Tyska kärnkraftverk och beslutade att all energi i Tyskland ska vara förnybar år 2022. Detta är vad man kallar "Energiwende". Därmed var landet tidigt ute i förändringen av energifördelning och idag står solenergi för 8,4% av den slutliga elanvändningen och ca 46 gigawatt total installerad effekt.  

*Den termiska solkraften fungerar genom att solen reflekteras på så kallade Heliostater, speglar på marken, som är utplacerade i en cirkel kring ett torn som vidare fungerar som en mottagare av reflektionerna. Nedanför tornet finns en kall och en het salttank. Det kalla saltet pumpas upp i mottagaren där det värms upp av reflektionerna från Heliostaterna och sedan skickas det ned till den heta salttanken. Här kan saltet lagras i hela 7 timmar för att kunna bli till el när behov uppstår. Från den varma salttanken tar sig saltet vidare och kyls av och ånga bildas som sätter igång en turbin som genererar el. Ångan tas sedan givetvis tillvara för att minska anläggningens vattenförbrukning.  

   

{{posts.CurrentItem.Author}}