15 januari 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Den agila metoden Scrum är ju framtagen för mjukvaruutveckling ifrån början. Arbeta med snabba iterationer, testa, lära, involvera kund och så vidare var hörnstenar. Sedan några år har nu denna metod spridits allt mer till marknadsavdelningar, CRM-avdelningar och företagsfunktioner som alltså inte arbetar med mjukvaruutveckling. Jag har haft förmånen att införa Scrummetodiken på Telia och Öresundskraft hos avdelningar som arbetar med just marknadsföring och CRM. Jag har fått anpassa metodiken något men vilken genomslagskraft den har.  

Här är tre anledningar att införa scrum på marknadsavdelningen:  

Ökad effektivitet och minskad stress

Kan det vara möjligt? Med scrum får du ökat fokus på de viktigaste aktiviteterna. Genom att tvinga fram en gemensam prioritering och undvika multitasking så får du ut mer av ditt team och mindre stress i form av brandkårsutryckningar.  

Ökad teamkänsla

Scrum bygger på att hjälpas åt för att klara av de mest prioriterade aktiviteterna och att ta hjälp att överkomma hinder. Metoden skapar en insikt i varandras arbete och en gemensam prioritering som leder till större teamkänsla.  

Större transperens

Alla i teamet och alla utanför kan hela tiden se hur arbetet fortlöper, vad alla arbetar med och i vilken prioritet på en scrum-board. Och varför transperens är viktigt vet vi – skapar tillit, engagemang och möjliggör samarbeten.  

Charlotte Holst, Marknadschef på Öresundskraft  

{{posts.CurrentItem.Author}}