28 mars 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Ur miljösynpunkt är fjärrvärme ett av de bästa valen du kan göra. Fjärrvärme är ett slutet system som bygger på att värmen levereras från en central anläggning istället för att varje hushåll har en egen värmekälla. Vattnet värms upp i ett värmeverk för att pumpas ut i ett nedgrävt rörsystem till de anslutna fastigheterna. Eftersom man kan använda olika sorters bränsle är fjärrvärme mindre beroende av tillgången på vissa resurser och blir mer leveranssäkert. Spill från skogen så som grenar och stubbar som ingen annan vill ta vara på bli till utmärkta resurser. Det kan bli värme för hela kvarter.

Fjärrvärme är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ jämfört med andra uppvärmningsformer. Dessutom är fjärrvärme tryggt och bekvämt med ett minimum av skötsel. Öresundskraft har fjärrvärmenät i Helsingborg och Ängelholm. Fjärrvärmenätet i Helsingborg omfattar de centrala delarna av Helsingborg samt Råå, Ödåkra, Laröd och Hittarp. I Ängelholm finns fjärrvärme i centralorten. Det finns två mindre fjärrvärmenät, så kallad närvärme, i Vejbystrand och Hjärnarp. Fjärrvärme är den mest bekväma och bekymmersfria uppvärmningsform du kan tänka dig. Du har alltid värme och varmvatten. Du slipper fundera över din anläggning och att driften fungerar som den ska. Allt det sköter vi.

Fjärrvärme är också en konkurrenskraftig uppvärmningsform jämfört med andra alternativ. Dessutom är priset stabilt över tid. Visste du att fjärrvärme är ett av de bästa sätten att hushålla med jordens knappa resurser och ett effektivt sätt att minska vår klimatpåverkan, d.v.s. CO2-utsläpp. Detta tack vare att vår fjärrvärme i Helsingborg och Ängelholm till största delen produceras av återvunnen spillvärme, avfall och biobränsle. Fjärrvärme är alltså en mycket resurseffektiv uppvärmningsform. Den tar tillvara på sådant som annars hade gått till spillo.

Läs mer om fjärrvärme >

{{posts.CurrentItem.Author}}