17 augusti 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Solceller uppfattas av många som en ny och modern teknik med snabb utveckling. Detta kan få vissa att tveka kring att installera, då de oroar sig för att de köper teknik som är utdaterad några år senare. Är oron befogad eller överdriven? Öresundskrafts solcellsexpert Lisa Hägg ger er svar på frågan!  

Även om solceller känns som en ny företeelse fanns det faktiskt nätanslutna solcellsanläggningar redan 1992. Utvecklingen gick långsamt de första åren och det var först 2010 det blev vanligare med solceller på hus anslutna till elnätet än på till exempel lantliga belägna fritidshus utan tillgång till elnätet. Sedan dess har utvecklingen dock tagit fart, både i Sverige och internationellt och sedan det började produceras standardmoduler på löpande band i Kina har priserna minskat avsevärt. Priset för en nyckelfärdig installation är till exempel ungefär en fjärdedel av vad det var 2010.  

De senaste åren har dock prisutvecklingen stannat av, speciellt för villakunder och mindre kommersiella system. Mycket tyder på en fortsatt prisminskning, men i allt långsammare takt. Utöver detta har det statliga investeringsstödet för solcellsanläggningar justerats ner i takt med att priserna sjunker, för att skapa en likvärdig lönsamhet. Under 2009 motsvarade stödet 60 % av investeringen, medan den nu är nere på 20 % för privatpersoner och 30 % för företag. Senast den justerades ner var 1/1 2015.  

Hur är det då med den tekniska utvecklingen? När det kommer till traditionella solpaneler sker det kontinuerliga framsteg, men dessa innebär inte några större förändringar i praktiken. Skillnaden finns främst i vilken effekt som är mest kostnadseffektiv att installera och det är först vid större anläggningar detta har en tydlig påverkan på den årliga produktionen. För privatpersoner och mindre kommersiella anläggningar är skillnaderna små.  

För att stora förändringar ska ske på kort sikt behöver ett teknikskifte ske och baserat på hur forskningsläget ser ut och hur lång tid det tar för forskningsframsteg att nå marknaden finns det inte mycket som tyder på att ett sådant kommer ske inom den närmsta framtiden. Traditionella solpaneler i kisel är fortsatt den mest kostnads- och yteffektiva solcellstekniken.  

Vad kan du då dra för slutsats av det här? Den främsta slutsatsen som kan dras är att utvecklingen fortsätter, men i minskad takt. Det är därför inte nämnvärd risk att den egna solcellsanläggningen är utdaterad om några år. Precis som med all teknik går det att vänta med investeringen till utvecklingen har gått ännu längre, men då missar man möjligheten att producera sin egen el under tiden man väntar. Dessutom finns det en risk för obeslutsamhet och det perfekta tillfället kommer aldrig komma. Det gamla ordspråket ”Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge” stämmer helt enkelt inte alltid!

{{posts.CurrentItem.Author}}