06 juli 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Fjärrkyla är ett effektivt sätt att kyla fastigheter, industrier, shoppingcentra och andra byggnader eftersom det ersätter flera mindre kylmaskiner. Fjärrkyla ger en behaglig svalka i din fastighet och bidrar till ett svalt inomhusklimat. Men vad är fjärrkyla exakt?

Fjärrkyla relativt ung produkt

Fjärrkyla användes först i USA på 1960-talet. I Europa var Frankrike först ut år 1967 men det dröjde till 1990-talet innan användningen tog fart, då främst i Frankrike, Sverige och Tyskland.  

Bygger på samma idé som fjärrvärmen

Fjärrkylan bygger på samma idé som fjärrvärmen – att det är bättre att låta en central, miljöanpassad anläggning göra jobbet, i stället för att ha många små kylanläggningar och luftkonditioneringsaggregat.  

Två olika metoder för att producera kyla till fjärrkylenätet  

Frikyla
Den vanligaste typen av kyla kallas för frikyla. Kallt vatten pumpas från en sjö eller större vattenmassa till en produktionsanläggning. Kylan i vattenmassan förs sedan över till vattnet i fjärrkylenätet. Det vattnet pumpas sedan ut i separata rör till industrier, kontor och fastigheter. Kort sagt kan man alltså säga att man använder kylan hos närliggande vattenmassa för att kyla ned vattnet i fjärrkylenätet. Behövs det så leds vattnet i fjärrkylenätet tillbaka till produktionsanläggningen och kyls ner igen, för att sedan pumpas ut på nytt.  

Absorptionskyla
Även om det låter paradoxalt så kan man faktiskt framställa kyla av värme. Ett sånt exempel är så kallad absorptionskyla. Det går till så att man använder spill- eller fjärrvärme för att driva kylmaskinen som producerar fjärrkylan. Vattnet i kylmaskinen utsätts för ett undertryck, vattnet kokas och förångas redan vid en temperatur på tre grader. Därefter kan vattnet kyla fjärrkylenätets vatten. Den största fördelen med absorptionskyla jämför med konventionella och eldrivna kylaggregat är att värmebaserad kyla använder överskottsvärme istället för el.  

Frikyla och absorptionskyla i Helsingborg

Fjärrkylenätet i Helsingborg använder sig av både frikyla och absorptionskyla beroende på säsong. Vi har vi byggt ett havsvattenintag på Västhamnsverket för att kunna nyttja frikyla från Öresund när det är kallt nog. På sommaren kommer vi att få absorptionskyla från samma anläggning. Vi kompleterar även fri- och absorpionskylan med kylmaskiner samt en värmepump som tar tillvara spillvattnet från NSVA.  

Fjärrkylanätet i Helsingborg

Öresundskrafts fjärrkylanät började byggas 1998 och är främst koncentrerad till de centrala delarna av Helsingborg. Dunkers kulturhus, Helsingborg Arena McNeil AB, Helsingborgs Lasarett och Wihlborgs Fastigheter är några av våra kunder inom fjärrkyla. Flertalet av Helsingborgs centrala hotell har också fjärrkyla samt kommande mötesplatsen SeaU med sina restauranger, hotell och kongressanläggningar. Nätet är idag cirka åtta kilometer långt och antalet kunder ökar i takt med att fjärrkylanätet förtätas och byggs ut.

I november 2017 tilldelades Öresundskraft en utmärkelse av  Climate and Clean Air Coalition under klimatmötet COP23 i Bonn. Priset uppmärksammade våra satsningar på fjärrkyla i Helsingborg. Den 19 september visar vi vår nya fjärrkylaproduktion för kunder och fastighetsägare. Håll utkik efter inbjudan i din e-post!

 

Fördelar fjärrkyla:

  • Rent - Inga kemikalier eller oljor som kan orsaka skador
  • Hållbart - Storskalig produktion och hållbara lösningar utnyttjar energin mer effektivt än med konventionell kylteknik
  • Enkelt - Du betalar endast för den kyla du faktiskt använder och utan krångel
  • Flexibelt - Anpassar sig enkelt till fastighetens behov
  • Säkert - Bygger på beprövad teknik med minimalt underhållningsbehov
  • Driftsäkert - Kräver närmast ingen servicepersonal
  • Stabilt - En långsiktig och stabil investering där kostnaderna är kända
  • Tyst - Oljud från kylmaskiner och kondensorfläktar försvinner
  • Sparar på utrymme - Trevligare närmiljö och möjlighet till bättre användning av frigjorda ytor 

{{posts.CurrentItem.Author}}