11 juli 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Ann-Marie Hansson Öresundskraft Ann-Marie Hansson, HR-Chef
Öresundskraft

Öresundskraft är med i en undersökning som handlar om att vara en attraktiv arbetsplats och bransch. Jag funderar kring begreppet attraktiv arbetsplats; vad är det egentligen?  

Undersökningen från Nyckeltalsinstitutet visar på att  energibranschen uppfattas som en av de mest attraktiva i Sverige! Superskoj!  

Men..... vad menar vi egentligen med en ”attraktiv arbetsplats”. Hmm, ja det är ju väldigt subjektivt. Det jag gillar med en arbetsplats kanske inte du gillar och tvärtom.  

Så klart bygger undersökningen på ett antal kriterier för att man ska kunna jämföra branscher och arbetsplatser. Exempel på nyckeltal är  sjukskrivningar, övertid, jämställdhet och personalomsättning. Energibranschen i stort ligger bra till i relation till nämnda nyckeltal. Öresundskraft placerar sig precis i mitten av branschen. Bra! Men det räcker inte för mig.  

Jag vill ha en arbetsplats där vi är kreativa, har glädje och omtanke gentemot varandra och är hållbara.  Jag har räknat ut att jag galet nog tillbringar mer vaken tid med mitt arbete och mina arbetskamrater än med familjen. Därför är det superviktigt att min arbetsplats är ett ställe där jag får bidra, utvecklas och får energi. Jag vill medverka till en arbetsplats där alla känner att de är med och bidrar till en bättre värld för samhället, medarbetarna, det egna jaget och för världen i stort.  

Därför vill jag bredda begreppet attraktivitet något. Jag skulle vilja att det inkluderade förmågan att jobba med team, ledarskap, samarbete, feedback och hållbarhet för både samhälle och individer. På Öresundskraft strävar vi efter att vara en oemotståndlig arbetsplats. Då krävs det nog mer än att räkna sjukfrånvaro, övertid och personalomsättning. Men att vara en attraktiv arbetsgivare är absolut ett bra och viktigt steg mot det oemotståndliga.  

{{posts.CurrentItem.Author}}