19 juni 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Solceller kan vara svårt. Vilken leverantör ska jag välja, vad är skillnaden på monokristallina och polykristallina solceller och vilka garantiperioder är standard?  Här följer ett antal frågor som är bra att ställa när du pratar med en potentiell leverantör:  

Är era paneler certifierade?

Det finns etablerade certifieringar vars syfte är att kontrollera så att produktspecifikationen stämmer överens med testförhållandena. Man testar hur pass väl panelerna står sig mot extrema klimat men också sånt som livslängd, energiavkastning, hållbarhet och miljönytta. Certifieringen som du bör fråga efter, eller leta efter i produktbladet, heter IEC 61215. Vanliga certifieringsorgan är VDE, TÜV Sud och TÜV Rheinland. Det är även krav att solcellspaneler ska vara CE-märkta.  

Hur lång effektgaranti räknar ni med?

Precis som med allt annat uppkommer det förslitningsskador som gör att solcellerna börjar prestera sämre över tid. På grund av slitage bör du som kund fråga om leverantörens effektgaranti. Du bör få en effektgaranti hos solcellerna på minst 80% efter 25 år.  

Är era paneler miljömässiga i produktionen?

Produktion och konstruktion av solceller kan ha en negativ påverkan på miljö. Den negativa miljöpåverkan beror på koldioxidutsläpp och att tillverkningen av solceller är energikrävande. Men vissa solcellsproducenter är mer hållbara än andra. För att synliggöra hur pass hållbara olika producenter och leverantörer är i produktionen av sina solceller har SVTC tagit fram ett så kallat Solar Score Card. Poängsystemet SSC är från 0-100 och avslöjar hur bra leverantörerna är på allt från arbetsförhållande till att reducera mängden giftigt avfall i produktionen. Syftet är att ge konsumenter (villakunder så väl som företag och fastigheter) ett verktyg för att kunna bedöma vilka leverantörer som är mest hållbara att köpa ifrån. Och kanske ännu viktigare, vilka som inte är det.  

Hur lång produktgaranti har ni?

Produktgarantin på solceller ligger vanligtvis på 10-12 år, ibland till och med lite längre. Kolla dock alltid så att installation och materialtransport ingår ifall att något skulle gå sönder och du behöver laga ditt system. Vi har 10 års produktgaranti och 12 år på våra växelriktare.  

Är era växelriktare anpassade för att arbeta med optimerare? 

Efter solcellerna är växelriktaren den dyraste komponenten i systemet. Växelriktaren har i regel en livslängd på 10 - 20 år och garantitiderna bör normalt sett ligga mellan 5 och 12 år. Enligt svensk lag ska alla växelriktare som installeras även vara CE-märkta, vilket bör framgå av produktbladet. Våra växelriktare kommer från SolarEdge och är anpassade att arbeta med optimerare. Detta innebär att varje panel optimeras individuellt eller i par, beroende på anläggningens storlek. Med vanliga växelriktare, så kallade strängväxelriktare, är hela anläggningens produktion anpassad efter den med lägst produktion. Vid skuggning av en modul innebär det att hela anläggningens produktion minskar, vilket inte sker med vår växelriktare. Det är även möjligt att övervaka varje panel för sig själv och om någon mot förmodan inte fungerar är det lätt att upptäcka det. Via en webbplats eller app är det möjligt att följa sin anläggning i realtid.  

Vad är priset per watt?

Den mängd el som genereras av1 KW installerad solcellseffekt skiljer sig inte nämnvärt mellan olika fabrikat; räkna med 900-1000 KWh årligen. Därför kan du jämföra olika lösningar genom att dividera inköpspriset med den effekt du får (kronor per watt eller kilowatt).

Vad är era solceller gjorda av? 

Absolut vanligast bland solcellstekniker är mono- och polykristallina solceller. Generellt kan man inte säga att den ena tekniken är bättre än den andra. Däremot ser solcellerna lite olika ut och det kan finnas ett estetiskt val som man behöver göra. Polykristallina solceller har en blåskimrande nyans medan monokristallina solceller är svarta.

{{posts.CurrentItem.Author}}