01 februari 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

    Wihlborgs Prisma Helsingborg Oceanhamnen Christian Westerberg, Projektledare                       Jan-Erik Johanssson, Fastighetschef    

H+ är Helsingborgs smarta stadsdel och största stadsförnyelseprojekt i modern tid. Projektet omfattar stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck. Prisma är en av de första fastigheterna som byggs i Oceanhamnen - en smart fastighet i en smart stadsdel. Vi pratar smarta städer, fastigheter, hållbarhet och nya tekniska lösningar med Wihlborgs - en av byggherrarna.   

- En smart stadsdel tar hänsyn till miljön, människan och den interagerar nya digitala och tekniska lösningar till en fungerande helhet, säger Jan-Erik Johansson - fastighetschef på Wihlborgs. Det händer mycket inom fastighetsområdet just nu och det är inte helt lätt att hålla sig ajour, fortsätter han. Det är helt klart att IoT har stor påverkan idag med möjligheter inom drift, övervakning, larmhantering och belysningstyrning etc. I framtiden kommer ytterligare funktioner att kunna erbjudas. Det är bara fantasin som sätter gränserna.  

Smarta stadsdelar och digitaliserad infrastruktur växer fram överallt. Exempel på funktioner är intelligenta elnät som ökar och minskar energiförbrukningen efter behov. Eller trafikdata som kan användas för att ruttoptimera kollektivtrafiken och med det minska både klimatpåverkan och pendeltider. Men varför är smarta städer viktigt? Christian Westerberg, projektledare på Wihlborgs, förklarar:  

- Klimatförändringar och globaliseringen ställer nya och större krav på våra städer och byggnationer. Våra städer växer, det blir svårare att pendla samtidigt som miljöpåverkan ökar. Energieffektivisering är det viktigaste vi kan göra för att möta utmaningarna och samtidigt minska koldioxidutsläppen. Att helt enkelt använda energin och tekniken klokare så att vi effektiviserar allt från kollektivtrafik och gatubelysning till energianvändning i fastigheter och byggnader. Vi på Wihlborgs jobbar aktivt med att minska vår klimatpåverkan. Vi har nästan 100% fossilfria energikällor i våra fastigheter och på Wihlborgs har vi stort fokus på att miljöcertifiera byggnader.    

Wihlborgs är ett företag som tar hållbarhetsfrågan på stort allvar. Målet är att alltid miljöcertifiera deras fastigheter när de bygger om eller bygger nytt. Kraven gäller allt från byggteknik, materialval och installationer till dokumentation. En annan extremt viktig aspekt är att arbetsmiljön blir långsiktigt hållbar och hälsosam för människorna som jobbar i deras fastigheter.  

- Kontorsbyggnaden Prisma som ska ligga i Oceanhamnen är ett sånt exempel, säger Jan-Erik Johansson. Vår ambition är att skapa en byggnad som sticker ut och samtidigt tar hänsyn till miljön och människorna som skall arbeta där. Fastigheten kommer uppfylla högt ställda hållbarhetskrav och huset certifieras som Miljöbyggnad Guld. Prisma har solpaneler på taket som används för att driva husets klimatanläggning. Det kommer att finnas levande sedumtak som fångar upp partiklar i luften och kökens avfallskvarnar kan göra matrester till biogas. Byggnaden får dessutom ett självreglerande ventilationssystem som ska ge optimal temperatur och luftkvalitet till hyresgästerna.  

Kraven från olika myndigheter på byggmaterial och fastigheters energiförbrukning blir hela tiden tuffare och tuffare. Fastighetsbranschen utmanas kontinuerligt att ta ett större ansvar för deras påverkan på omgivning och klimat.  

- De största utmaningarna i prismaprojektet just nu är att hitta rätt system för installationer, stomme och fasad utan att dra på oss stora kostnader för tidigt, säger Christian. Fokus måste alltid ligga på hållbarhet, ekonomi och gestaltning. Vi ställer höga hållbarhetskrav på oss själva men också på våra leverantörer, kommuner och kunder.  

Jan-Erik Johansson fortsätter:  

- Tillsammans med vår projektavdelning ska vi få till en bra produkt som ligger i framkant samtidigt som vi arbetar för bättre miljömässiga villkor. Och vi är på god väg. Jag är stolt över att vi är med och bidrar till utvecklingen av Helsingborg.    

{{posts.CurrentItem.Author}}