Solcellerfastighet
Wsi imageoptim solcellerfastighet

Bli en solcellsaktivist tillsammans med oss!

Tillsammans med våra kunder arbetar vi för 100% förnybar energi. Glädjande är att antalet solcellsanläggningar i Öresundskrafts elnät ständigt ökar. Under 2019 ökade försäljningen av solceller markant. Vi har numera 622 stycken solcellsanläggningar inom vårt elnätsområde (Helsingborg, Ängelholm, Bjuv och Åstorp). Strålande. Ta kontakt med oss och bli en klok solcellsaktivist tillsammans med oss. Vi är en möjliggörare för att uppnå solelsambitionen till 2035.

Vi lever efter vår vision: Energi för en bättre värld. Kraft för regionen

Öresundskraft arbetar efter Helsingborgs Klimat- och Energiplan som vi varit med att ta fram. Vi har antagit uppdraget att uppfylla såväl det lokala målet på 10% solel i Helsingborg år 2035 samt det nationella målet om 100 % förnybar elproduktion till 2040. Det gör vi genom lokal elproduktion, försäljning av solelslösningar och vårt engagemang i solcellsparken Solar Park. Vi kan dock ej uppfylla uppdraget utan våra kunder. Tillsammans gör vi skillnad för framtiden.

Varför då?

Vi måste göra en förändring och det är idag. Det är vi alla medvetna om. Vi är alla ansvariga för framtiden och planetskötare. För att vi ska lyckas med uppdraget behöver vi arbeta ännu närmare er kunder. Vi arbetar självklart efter den gemensamma agendan, de Globala målen. Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Häng med oss och jobba för 17 och bli du också en klok solcellsaktivist! #tillsammansför17!

Öresundskraft Marknad AB