Upplysta lampor i en park
Upplysta lampor i en park

Anvisningsavtal

Gör ett aktivt val idag

Har du inte gjort ett aktivt val av elavtal får du automatiskt ett anvisningsavtal. Anvisningsavtalet är ett rörligt elpris bestående av volymvägt spotpris per månad*, kostnader för inköp av ursprungsgarantier och elcertifikat samt ett fast påslag om 20 öre/kWh (25 öre/kWh inkl moms).

Utöver elpriset tillkommer grundavgifter till SVK samt en årsavgift på 336 kr (420 kr inkl moms). Nätavgifter och energiskatt debiteras av ditt elnätsföretag.

Eftersom anvisningsavtalet är tänkt att vara en tillfällig lösning kostar det också lite mer. Det finns med andra ord pengar att spara på att teckna elavtal. Hos oss kan du enkelt och smidigt välja ett elavtal som passar dig. Resultatet ser du på nästa elräkning, oavsett om du bor litet eller stort.

*Volymvägt spotpris, även kallat schablonavräkningspris, räknas fram månadsvis i efterhand utifrån elanvändningen i respektive elområde.

Avtalsvillkor elhandel

Läs våra avtalsvillkor här

Öresundskraft Marknad AB