Miljöbild med hav och skog
Miljöbild med hav och skog

Trygg fjärrvärme från Öresundskraft

Fjärrvärme är klimatsmart energi

Med fjärrvärme har du en lättskött och driftsäker lösning för värmen i din villa. Fjärrvärmen sköter sig praktiskt taget själv och finns alltid där. Allt du behöver göra är att vrida på kranen eller elementet så får du precis den värme du vill ha. Fjärrvärmecentralen kopplar upp huset till det lokala fjärrvärmenätet.

Värmen i nätet kommer från många olika källor. Exempel är: spill från skogen, värme från industrier eller energin ur ditt avfall. När du väljer fjärrvärme sparar du alltså på våra naturresurser. I Helsingborg och Ängelholm är 99% återvunnen energi.

Fjärrvärme är helt enkelt ett bekvämt sätt att leva klimatsmart.

Öresundskraft AB