10 maj 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Fånga in, transportera och lagra koldioxid från luften med CCS teknik på Filbornaverket. En modernisering av Västhamnsverket som innebär att kraftvärmeverket ska bli helt fossilfritt. Två viktiga projekt för att staden ska nå klimatneutralitet 2035.  

Lina Hoffert 

Vid årsskiftet 2019/2020 startade Öresundskraft en förstudie för att titta på möjligheterna att implementera koldioxidinfångning, Carbon Capture & Storage (CCS), på Filbornaverket.

”Det är ett fantastiskt innovationsprojekt där vi kan vara bland de första i Sverige att fånga in, transportera och lagra koldioxid. På så sätt hjälper vi Helsingborgs Stad att nå klimatmålet om klimatneutralitet 2035”, säger Lina Hoffert, avdelningschef projekt och förbättring på Öresundskraft. 

Tekniken för CCS finns redan tillgänglig, men arbetet med att hitta en processlösning för att implementera infångningen på ett så processeffektivt sätt som möjligt pågår just nu på Öresundskraft.

”Sedan finns det flera politiska och juridiska hinder i vägen idag", fortsätter Lina. "Även den höga investeringskostnaden är en utmaning. Ett svenskt investeringsstöd för CCS finns exempelvis inte på plats, men förhoppningen är att det ska finnas inom en snar framtid. Under den tiden kan vi utreda vilken teknik som vi ska ha så att vi snabbt kan vara igång när det är dags."

Modernt och fossilfritt på Västhamnsverket

Inom avdelningen Projekt & Förbättring ansvarar man för samtliga ombyggnads- och utvecklingsprojekt på Öresundskrafts produktionsanläggningar. Lina berättar att en modernisering av Västhamnsverket har pågått under de senaste två åren. 

”Vi automatiserar verksamheten och byter ut gammal utrustning. Just nu sätter vi de sista pusselbitarna på plats för att bli helt fossilfria”.

Avdelningen har även ansvar för ständiga förbättringar inom organisationen med fokus på att utveckla processer för daglig styrning, avvikelsehantering och identifiering av förbättringar i det dagliga arbetet.

”Att tillsammans med mina kompetenta kollegor få möjligheten att strukturera processer för att takta med branschens snabba utvecklingstakt är fantastiskt. Det är en hisnande snabb utveckling där vi står inför flera utmaningar som effektbrist och klimatutmaningar. Det är inga små frågor som energibranschen står inför, så det känns fint att Öresundskraft arbetar hårt för att vara en del av lösningen”, avslutar Lina.

{{posts.CurrentItem.Author}}