23 september 2020

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

2035 ska Helsingborg ha nått ett nettonollutsläpp av växthusgaser. En snabb omställning till förnybar och hållbar energi är central om vi ska lyckas begränsa temperaturökningen på jorden. Men elbehovet förutspås att öka. Så hur ställer man snabbt om till ett förnybart energisystem och samtidigt säkerställer en robust tillgång på el och energi?  

Förbränningen av fossila bränslen (alltså olja, gas och kol) är den största källan till utsläpp av växthusgaser globalt. Vi måste alla dra vårt strå till stacken, på lokal och global nivå, om vi ska lyckas. Men i takt med att samhället digitaliseras och elektrifieras krävs mer och leveranssäker tillgång på hållbar el: 

  • Elektrifieringen av samhället innebär ett växande behov av el, framförallt inom industri och transportsektorn. 
  • Befolkningen ökar globalt och det gör invånarantalet i Helsingborg också. Detta ställer ytterligare krav på en ökad energiförsörjning. 
  • Idag har Helsingborg begränsad tillgång på eleffekt. 

Den korta versionen: Vi behöver arbeta för att Helsingborgarnas elbehov inte ska bli större än tillgången i framtiden, samtidigt som vi tar hänsyn till våra klimatambitioner.   

Hur lyckas man då med att ställa om till ett hållbart energisystem i Helsingborg och samtidigt säkerställa ett ökat behov av el? Det är här projektet Det Robusta Helsingborg kommer in i bilden.

Projektet "Det Robusta Helsingborg" har utrett hur dagens och framtidens elbehov ser ut. Baserat på slutsatserna har initiativet tagit fram ett antal rekommendationer på åtgärder för perioden 2020-2024. Här kommer ett urval:   

Stärka fjärrvärmens roll i energisystemet

El ska inte användas till uppvärmning när det finns andra alternativ. Vi måste bli bättre på att begränsa elanvändningen till såna saker som behöver el för att fungera: bilar, maskiner och belysning är självklara exempel. Fjärrvärmeproduktionen i Helsingborg tar tillvara på resurser som annars skulle gå till spillo, t ex restvärme från industrin eller energin i restavfallet som inte går att materialåtervinna. Genom att använda fjärrvärme är du både snäll mot miljön OCH bidrar till att energisystemet används effektivt. Varför? Rent krasst kan man säga att elen är en biprodukt av fjärrvärmeproduktionen i kraftvärmeverken. Tack vare dig som använder fjärrvärme kan elen som produceras användas till andra saker än uppvärmning, till exempel att ladda elbilar. 

Reducera fossil plast i energiåtervinning

Ungefär 20 procent av vikten hos avfallet som kommer till Filbornaverket utgörs av fossil plast. Den plasten blir till fossila utsläpp när den förbränns i energiåtervinningen. 

För att undvika plast i restavfallet måste företag och hushåll bli bättre på att avfallssortera så att den utsorterade plasten kan materialåtervinnas effektivt. En noggrann avfallssortering i kombination med resurseffektiv materialåtervinning är viktigt på vägen mot ett hållbarare samhälle utan fossila utsläpp från energiåtervinning.

Koldioxidavskiljande teknik

Carbon Capture and Storage (CCS) går ut på att man avskiljer koldioxiden i rökgaserna från kraftverk, förbränningsanläggningar eller stora processindustrier. Efter det komprimeras och transporteras koldioxiden till en lagringsplats djupt ner i marken. Processen kan delas upp i tre delar:

  1. Avskiljning/infångning av koldioxid
  2. Transport av koldioxiden till en lagringsplats
  3. Långsiktig lagring av koldioxiden

I Helsingborg undersöks den här tekniken för Filbornaverket och kan eventuellt vara på plats 2025. CCS-tekniken kan mycket väl innebära en fullständig reduktion av fossila utsläpp från Filbornaverket. 

Solceller och batterilagring 

Eftersom solceller behöver ljus producerar de mindre el på vintermånaderna än på sommarhalvåret när soltimmarna är längre. Genom att utforska kombinationen av solceller och batterier skulle vi, tack vare lagringsmöjligheten, kunna börja använda solelen ännu effektivare. 

Energihushållning och det smarta hemmet

Hus, större fastigheter och till och med hela kvarter som energioptimerar genom att automatiskt anpassa belysning, värme och kyla efter tillgång och behov. Internet of things, smarta prylar och smart infrastruktur har alla förutsättningar att hjälpa oss att bygga ett hållbarare samhälle. Smart teknik innebär ett resurseffektivt energisystem, kostnadsbesparingar och mindre miljöpåverkan. Öresundskraft jobbar kontinuerligt med kommunen i olika stadsutvecklingsprojekt som möjliggör för den här typen av innovation. Vi har även skapat Öresundskraft-appen som ger dig full koll på din energianvändning. Läs mer om den HÄR. 


{{posts.CurrentItem.Author}}