29 oktober 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Klara.jpg

Klara Kylhammar, Öresundskraft

Har vi elbrist i Helsingborg och Ängelholm? Ordet elbrist dyker ofta upp i debatten. Att kalla det för elbrist är faktiskt missvisande och ger fel bild av situationen. Vi grottar in oss i skillnaden på el- och effektbrist.  

Elbrist är ett förvirrande begrepp som kan betyda mycket. Till att börja med kan man säga att elbrist kan uppstå av tre skilda orsaker: brist på elenergi, effektbrist och nätkapacitetsbrist. Den typen av scenario som vi upplever (eller kan komma att uppleva) i Helsingborg/Ängelholm är nätkapacitetsbrist och inte brist på elenergi. Svenskarna använder ungefär 140 TWh varje år. Sedan 2011 har vi producerat mer elenergi än vi har använt och därför har vi kunnat exportera energi till andra länder. Kort sagt: el har vi, fast effektbiten är en annan femma, i alla fall här nere i Skåne. Vi har intervjuat Klara Kylhammar, trainee i affärsutveckling på Öresundskraft, för att reda ut vad som gäller.  

Tjena Klara! Du kan väl berätta kort om dig själv och vad du gör på Öresundskraft? Vad gör dig till expert på eleffektsituationen i Helsingborg till exempel?

Hej! Absolut. Jag jobbar som Trainee i Affärsutveckling på Öresundskraft sedan augusti. Min uppgift är att under 1 år projektleda Det robusta Helsingborg. Det är ett projekt som startades för att utreda olika aspekter av robust energiförsörjning i ett Helsingborg som växer och samtidigt har ambitiösa klimatmål. Projektet är ett samarbete mellan Öresundskraft och Miljöförvaltningen. Målet är att vi till nästa år ska ha gjort en handlingsplan med prioriterade åtgärder för att kunna genomföra Helsingborgs klimat-och-energiplan. Det robusta Helsingborg är ett supergivande projekt. Jag får lära mig om energi från olika synvinklar och jag får chansen att träffa många på Öresundskraft som jobbar med energiförsörjning på olika vis. Dessutom får jag inblick i hur man kan se på situationen från kommunens och Miljöförvaltningens håll. Jag har fått en samlad överblick över nuläget som gör att jag kan svara på frågor om effekttillgången i Helsingborg.  

Rakt på sak, har vi elbrist i Helsingborg och Ängelholm? 

Nej det har vi inte. Däremot har vi idag begränsad tillgång på effekt/kapacitet. Det beror på att det råder nätkapacitetsbrist i det svenska stamnätet för tillfället. Nätkapacitetsbrist betyder alltså att det inte går att föra över den mängd effekt man vill på grund av att ledningarna inte klarar av det. Det är alltså snarare ”fullt i nätet” än att det inte produceras tillräckligt med effekt.  

Bara för att bli så tydliga så möjligt - Vad är skillnaden mellan elenergi och eleffekt?

När man pratar om el så kan det ibland bli fel med begreppen. Något som är värt att ha koll på är skillnaden mellan elenergi och eleffekt. Elenergi mäts i kilo-watt-timmar (kWh) och det brukar vi använda som begrepp när vi pratar om den totala förbrukningen, till exempel under ett år. Eleffekt mäts i kilo-watt (kW) och är den momentana, alltså tillfälliga, användningen av elenergi. Det vill säga, att om många människor vill brygga kaffe samtidigt så krävs hög effekt för att tillgodose efterfrågan på el. En vardag i Helsingborg och i Ängelholm har vi högst behov av eleffekt mellan kl. 10-11 och kl. 18-19. Under de tiderna är vi många som behöver mycket elenergi samtidigt under kort tid. Alltså behövs det större eleffekt för att alla ska kunna få sin elenergi samtidigt. Det är den eleffekten (kapaciteten) vi har begränsad tillgång på i dagsläget.  

Okej! Och vad är orsaken till att vi har begränsad tillgång på eleffekt ?

Orsaken är att kärnkraften i södra Sverige de senaste fem åren har ersatts med vindkraft från norra Sverige. För Skåne innebär det att merparten av elen vi behöver måste importeras från övriga Sverige. Men utbyggnaden av stamnätet har inte skett lika snabbt utan kommer ta ytterligare ett antal år.  

Hur kan helsingborgaren förhålla sig till bristen på kapacitet i elnätet? 

Om du till exempel har möjlighet att värma upp huset eller fastigheten med fjärrvärme eller biogas är det att föredra framför el. Konsumenter kan även vinna mycket på att flytta elanvändningen från de mest belastade timmarna och på så sätt hjälpa till att minska kapacitetsbristen. Det blir alltså viktigt att se över hur och när på dygnet man använder elen därhemma. Till exempel så förutspås ju elanvändningen att öka i framtiden. En anledning till det är att man byter ut bensin- och dieseldrivna bilar mot elbilar. Då kan man som konsument tänka till om när på dygnet man laddar sin elbil. Nätet är som sagt mest belastat mellan 10-11 och 18-19 och du kan hjälpa till genom att inte ladda elbilen under de timmarna.  

{{posts.CurrentItem.Author}}