13 april 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Trenden är tydlig. Fler och fler fastighetsägare fokar på att vara hållbara på riktigt. Det satsas på både solceller och elbilsladdning, och intresset för energilagring ökar.

”Vi erbjuder tjänster som gör skillnad här och nu och som gör det lätt att komma igång, men även mer komplexa erbjudanden som exempelvis realtidsstyrning av energivolymer mellan sol, ladd och lagring. Realtidsstyrning kommer bli mer eller mindre standard i framtiden om du frågar mig”, säger Richard Norin, affärsutvecklare på Öresundskraft. 

Utvecklingen går snabbt nu och vi lever i en lika spännande tid som den är utmanande. Klimatutmaningar och teknisk utveckling ligger i starkt fokus och det verkar så gott som omöjligt att ta sig igenom en dag utan att höra nått om smarta städer, solceller, laddlösningar, batterilagring eller elbilar. Och det är bra! För tekniken kommer att vara en avgörande faktor i att lösa klimatutmaningen. Samtidigt växer det fram nya förväntningar och behov hos människor och företag som vi måste kunna tillgodose. 

"Som affärsutvecklare gäller det att ha koll på både megatrender, samhällsutveckling, bransch och förväntningar från kunderna. Vi ska se till att vårt erbjudande täcker våra kunders behov idag men också att det vi erbjuder nu har potential att utvecklas för att möta morgondagens förväntningar”.

Det är komplexa saker vi snackar om. Och för oss ligger en hel del av utmaningen i att göra det komplexa enkelt för våra fastighetskunder. Vad innebär energioptimering, hur fungerar sol, ladd och lagring kombinerat och vilka fördelar innebär våra erbjudanden? Vi vill hjälpa våra kunder ta smarta och väl underbygda beslut på olika sätt. 

"Att utmana och försöka hitta nya vägar till bra kunderbjudanden är en stark drivkraft inom affärsområdet Fastighetslösningar. Som kund hos oss ska det vara lätt att göra rätt, och vår uppgift är att se till att det är det”, säger Rickard.

Och så ett exempel på hur vi kan göra det lätt för våra företagskunder att göra rätt. 

"Ett sätt att göra det komplexa enklare är den nya Energiportalen för företag och fastighetsägare", fortsätter han. Den fungerar som ett energifönster in mot den egna användningen. Här får kunderna koll på sin energianvändning och därmed även på vilka förändringar som de kan göra för att minska den. Energiportalen utvecklas kontinuerligt och i dialog med våra kunder."

”När vi och våra kunder fokuserar på bra energianvändning tillsammans blir resultatet magiskt bra. Med en ökad digitalisering kommer ökad energismarthet. Digitalisering och hållbarhet går hand i hand och kommer att skapa många hållbara fördelar framöver. Det är jag helt övertygad om”, avslutar Rickard.

{{posts.CurrentItem.Author}}