19 februari 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Rydebäck får för första gången fjärrvärme. Öresundskraft arbetar nämligen med att koppla samman ett nytt exploateringsområde i Månsgård, Rydebäck, med Sveriges största sammanhängande fjärrvärmenät - EVITA (ett samarbete mellan Öresundskraft, Kraftringen i Lund och Landskrona Energi).

Fjärrvärmesatsningen i Rydebäck är en fantastisk satsning av flera anledningar. För det första är fjärrvärme en miljöklok uppvärmningsform. Men fjärrvärmen är också en del av lösningarna för Helsingborgs omställning till ett robust och hållbart energi- och transportsystem.  

 
Helsingborgs elenergibehov kommer öka framöver.  
Energisystemet är i omställning och trenderna går mot elektrifiering av transport- och industrisektorn. Det innebär att behovet av el kommer öka de kommande åren.  

Dessutom ökar elbehovet när vi blir fler användare. Skåne är en tillväxtregion och särskilt i Helsingborg blir vi allt flerUnder 2000-talet har befolkningen i staden ökat med över 20%. 2035 ser det ut som att vi är ytterligare 18 % fler. Det är innebär alltså ytterligare 20 000 människor.   
 
Som nätägare är det Öresundskrafts ansvar att se till att vi har möjlighet att leverera den el som behövs och efterfrågas av invånarna i stunden. Du har säkert hört diskussioner om hur energibranschen ska få elen att räcka till i framtiden. På Öresundskraft arbetar vi redan idag med att se till att energin används smart, på rätt sätt där den behövs 

Vad har Rydebäcks fjärrvärme med detta att göra då? 
 
Fjärrvärme gör att elen kan användas till annat 
Fjärrvärmen är en av lösningarna för att frigöra el för nyttigare ändamålDet är den bästa uppvärmningen du kan ha eftersom fjärrvärmen inte kräver el på samma sätt som värmepumpar gör. På så sätt kan elen användas till andra bra saker, som att ladda fler elbilar till exempel. Fjärrvärmen, som baseras på återvunnen och förnybar energi, bidrar dessutom till att el kan produceras när den behövs som mest.  


Så...det är alltså väldigt bra att Rydebäck nu börjar bli en del av fjärrvärmefamiljenTill en början investerar Öresundskraft i det nya området Månsgård fast i framtiden kan det bli möjligt för fler och nya områden på Rydebäck att ansluta sig till fjärrvärmen.

{{posts.CurrentItem.Author}}