22 april 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Teknik är något helt fantastiskt. Digitalisering och teknisk utveckling ger oss möjlighet att jobba, umgås och studera på distans, trots rådande pandemi och restriktioner. Den hjälper oss att bli mer miljökloka, energismarta, flexibla och trygga.

Öresundskraft och våra kollegor på dotterbolaget Pingday är stolta över att vi är med och driver den här utvecklingen i Helsingborg. Men för oss handlar digitaliseringen inte enbart om snabba uppkopplingar och smarta prylar, utan också om hållbarhet – på alla plan.

Varför vi satsar på digitalisering

Tveklöst lever vi nu i en oändligt mer dynamisk, snabbrörlig och effektiviserad värld, jämfört med föregående generationer. Digitaliseringen är lika tveklöst en av de största orsakerna.

På Öresundskraft och Pingday är vi övertygade om att digitaliseringen kan och ska användas som ett verktyg för utveckling och framsteg mot ett mer hållbart samhälle. Det betyder kommunikation som för samman och inkluderar, det innebär miljöfokus och smartare energianvändning och det kan betyda smarta städer som är tryggare och effektivare i att måna om sina invånare.

Begrepp som klimatklokt, jämlikt och inkluderande är tydliga och självklara ledord för oss i den utvecklingen.

Ett digitalt och hållbart Helsingborg

Pingday, som tidigare hette Öresundskraft Kommunikationslösningar, driver bland annat Helsingborgs Öppna Stadsnät och fibernät, samt Stadshubben för IoT och operatörshotell. De jobbar med att möjliggöra ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle, genom att koppla samman människor, organisationer och infrastruktur.

Helsingborgs fibernät ger förutsättningar för snabba och stabila internetuppkopplingar, vilket förstås är och har varit en viktig livlina under pandemin. En pålitlig digital Infrastruktur är också viktig för det Smarta Hemmet och de möjligheter till energibesparingar som tekniken innebär.

Med Stadshubben och IoT (Internet of Things/Sakernas Internet) möjliggörs även ett ”smart samhälle”, där ett trådlöst nätverk med strategiskt placerade sensorer ger potential för både privata och offentliga verksamheter att bli energi- och resurseffektiva på en helt ny nivå. Ett spännande, lokalt exempel på detta är behovsstyrd sophämtning, där 2 000 hushåll i Helsingborg har varit med och testat tekniken.

Till sist – vårt uppdrag

Att anamma ny teknologi ger många spännande möjligheter, framför allt för vårt ständigt pågående hållbarhetsarbete. Det rör sig dock inte enbart om en strävan efter att motverka miljö- och klimatförändringar, utan det handlar lika mycket om att nyttja de digitala verktygen för att bygga ett mer lättillgängligt och inkluderande Helsingborg.

Att främja en positiv samhällsutveckling, på alla plan, är Öresundskrafts och Pingdays mest betydelsefulla uppdrag. För att klara utmaningen behöver vi vara både digitalt hållbara och hållbart digitala.

{{posts.CurrentItem.Author}}