29 juni 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Alla kan investera i solenergi. Du behöver varken ha ett stort hustak – eller ens äga ett hus. Även den som bor i hyresrätt kan bidra till en förnybar energiproduktion.

Diedrik Fälth, Öresundskraft 

945 solpaneler blickar upp mot solen från backen vid Hjorthögsvägen på Filborna i östra Helsingborg. En backe som inte kan användas till varken bete eller odling då den täcker en gammal deponi. Anläggningen Solar Park stod klar i mars i år och några hundra meter bort står ytterligare 945 paneler vid återvinningscentralen.

I denna förening äger Helsingborgaren Anneli Gille och hennes man fyra andelar, det vill säga fyra solpaneler. Anneli Gille köpte andelar i den första utbyggnaden av solcellsparken och engagemanget ledde vidare till en plats i Solar Parks styrelse.

– Hållbar utveckling är viktigt för mig, jag vill kunna bidra konkret. Jag fick en andel när jag fyllde år och en andel köpte vi efter att vi flugit till USA och kört mycket bil.

Anneli Gille

Anneli Gille har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt energifrågor i olika former. För henne är det ofrånkomligt att påverkar hennes som privatperson. Klimatfrågor ligger henne varmt om hjärtat.

– Ja, för det är helt nödvändigt, vi använder energi till allt och vi måste tänka mer på hur vi kan producera förnybar el och hur vi kan styra över mer och mer till det. Vi har ju bara en planet, säger hon.

Annelis engagemang syns även hemma i villan på Sofieberg. Där finns det solpaneler på det egna taket.

– Takpanelerna hemma motsvarar våra behov men jag tänker att vi förbrukar ju energi på fler platser än i hemmet. Man reser och konsumerar. Vår klimatskuld är stor, därför känns det fint att kunna köpa andelar i den här anläggningen, säger hon och pekar mot de solbelysta panelerna i backen.

– Vi måste ställa om hela energisystemet till förnybart och hållbart. Ju mer vi jobbar på det desto billigare och effektivare kommer dessa lösningar att bli – och därmed bli möjliga för alla att investera i, i hemmet eller via föreningar, säger hon.

Solel i Helsingborg ekonomisk förening har funnits sedan 2014 och planen har hela tiden varit att bygga ovanpå de gamla deponierna, mark som disponeras av Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR.

– Vi kommer bara att använda mark som ändå inte kan brukas, jordbruksmark kommer inte på tal, säger Diedrik Fälth, energiingenjör på Öresundskraft och teknikansvarig i föreningen.

Öresundskraft äger andelar i föreningen och köper upp elen som produceras. Diedrik Fälth äger också själv andelar.

Varje andel kostar 3000 kronor och motsvarar en panel i solparken med tillbehör. Diedrik Fälth berättar att de flesta andelsägarna har mellan 1-3 andelar. Det är också vanligt att företag köper ett större antal för att stärka sin gröna profil.

– Vi har också exempel på privatpersoner som köper större volymer – till och med så mycket som 100 andelar. Många tänker på kommande generationer och vill förändra energisystemet från grunden. Det händer att pensionärer köper andelar för att ge som doppresent.

Att vara andelsägare är både spännande och väldigt enkelt, menar han.

– Vem som helst kan köpa andelar – oavsett om man har ett elabonnemang eller inte, oavsett om man bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt, eller studentbostad, säger han.

Elen som panelerna producerar går ut på elnätet till närmaste användare i Helsingborg.

– Om det byggs fler lokala solcellsanläggningar eller andra former av förnybara lösningar kan vi i Helsingborg minska mängden överförd el från stamnätet. Man producerar helt enkelt elen närmare konsumenten, säger han.

På deponierna sätts fler paneler upp i takt med att fler andelar säljs. Anläggningen kan expandera i princip hur mycket som helst och det finns ingen gräns för hur många andelsägare det kan bli i föreningen. Om deponimarkerna kring Filborna skulle ta slut har fler aktörer redan visat intresse för att upplåta liknande tomter.

Läs mer om Öresundskrafts erbjudande här

Fakta Solar Park

Stora delägare i Solar Park är bland annat Nordvästra Skånes Renhållnings AB, som upplåtit marken och Öresundskraft, som är det lokala elbolaget.

Hittills har överskottet i föreningen legat på mellan 3-5 procent och delägaren kan välja mellan att få ut summan i reda pengar eller låta pengarna stå kvar i föreningen och på så vis användas för att återinvestera i nya paneler. Den totala toppeffekten på de två anläggningarna på Filborna ligger på 529 kilowatt.{{posts.CurrentItem.Author}}