17 september 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Är det viktigt att förstå hur samhälle och natur samverkar? Det tycker vi. Miljöverkstaden är Helsingborgs satsning för att stödja skolbarn och skolungdomars miljöundervisning. Under snart 30 års tid har miljöverkstaden hunnit utbilda tiotusentals elever, lärare och invånare.  

Miljöverkstaden riktar sig bland annat till barn och ungdomar mellan årskurs 1-9. Syftet är att främja elevernas utveckling mot aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. Eleverna ska få insikt i hur deras sätt att leva kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling och en bättre värld. Genom Miljöverkstadens program får eleverna kunskap och förståelse för många av samhällets viktiga funktioner. Barnen och ungdomar får reflektera över frågor som ”Vad händer med mina sopor?” och ”Varifrån kommer mitt dricksvatten?"  

Miljöverkstaden arbetar för hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan. Idag är det smärtsamt tydligt hur mycket vi har levt på naturen sedan industrialiseringens framfart. Koldioxidutsläpp finns överallt i vårt moderna samhälle. Belysning, kylskåp, elektronisk utrustning, transporter och matindustri innebär klimatpåverkan och negativt miljöavtryck. Därför är kunskap om exempelvis växter, natur, avfallshantering och hur man reser miljöklokt extremt viktigt för ett norm- och värderingsskifte som möjliggör för långsiktiga och hållbara lösningar för miljön.  

Barnen är det viktigaste vi har. Det är barn och ungdomars framtida ledarskap, kunskap och visioner för planeten vi bor på som skapar framtidens samhälle. Ska vi kunna  säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser måste vi bli bättre. Det vi kan göra här och nu är att bidra med kunskaper och insikter om miljö och hållbarhet som hjälper våra barn att bygga det samhälle både vi och planeten behöver. Genom Miljöverkstadens utbildningar får dina barn upplevelser som knyts till kunskap och förståelse om hur våra val påverkar vår miljö och framtid. Varje år deltar tusentals skolelever i Helsingborg i något av Miljöverkstadens program. Det ger oss gott hopp inför framtiden.    

{{posts.CurrentItem.Author}}