Filbornaverket 01 wide 1
Filbornaverket 01 wide 1

Filbornaverket

Filbornaverket är ett avfallseldat kraftvärmeverk. Det är en av Helsingborgs största investeringar någonsin och tryggar för lång tid framöver leveransen av fjärrvärme och lokal produktion av el på ett kostnadseffektivt sätt. Filbornaverket ligger öster om Helsingborg och syns tydligt från motorvägen med sin runda profil.

Snabba fakta

  • Europas modernaste avfallseldade kraftvärmeverk
  • Nominell effekt på 18 MW el och 60 MW fjärrvärme, vilket motsvarar 6000 villors årsbehov
  • Ägs, drivs och finansieras av Öresundskraft (100% ägt av Helsingborgs stad)
  • Placerat på NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg
  • Verket startades under hösten 2012 och togs i kommersiell drift i början på 2013
  • 155 meter långt, 50 meter högt med en skorsten på 85 meter. Ackumulatortanken är 60 meter hög.
  • Tar tillvara 100 % av energin i soporna; ett viktigt steg i avfallstrappan (EU:s strategi för återvinning)
  • Högeffektiv rökgasrening ger utsläpp långt under myndighetskraven
  • Minskar vägtransporterna med avfall i regionen
  • Framtidssäkrar produktionen av fjärrvärme till Helsingborg med omnejd

filbornaverket.jpg

 

Du får tillbaks ditt avfall i form av värme

Filbornaverket förvandlar utsorterat avfall till värdefull energi. Verket är ett nytt landmärke i Helsingborg och säkerställer en fortsatt prisvärd och miljöriktig el- och fjärrvärmeproduktion i regionen.

Att utvinna energi ur utsorterat, brännbart avfall är ett steg i avfallstrappan och en klok lösning både ekonomiskt och miljömässigt. Tidigare har avfall från Helsingborg med omnejd körts med lastbil för förbränning på andra orter i Sverige. Med Filbornaverket kan vi istället använda det för att närproducera el och fjärrvärme för vår region.

Filbornaverket är byggt och ägs av Öresundskraft. Det är uppfört inom Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s (NSR) återvinningsanläggning enligt NSR:s gällande miljötillstånd. Toppmodern teknik och automatiserade processer hanterar en stor del av driften. Varje dag tippar omkring 50 sopbilar utsorterat avfall som blir till värdefull fjärrvärme och el. Att bränslet är utsorterat betyder att metall, glas, tidningspapper, organiskt avfall med mera har sorterats bort. Det är endast det som återstår som eldas. Därför är det viktigt att vi fortsätter källsortera!

Största investeringen sedan Västhamnsverket

Investeringen, som uppgår till cirka 1,85 miljarder kronor, är Öresundskrafts största sedan Västhamnsverket byggdes 1982 och är en av Helsingborgs största investeringar genom tiderna.

Under dygnets alla timmar brinner den väldiga pannan med bränsle från 160 000 årston restavfall från industri och hushåll. Av den 1 100-gradiga värmen inne i pannan tas 100 procent tillvara och blir el och hetvatten som sedan används för att värma upp industrier och hem. Totalt genereras 78 megawatt el och värme på Filbornaverket.

Den senaste tekniken för avgasrening gör att Filbornaverket har mycket låga utsläppsnivåer, i klass med den biobränsleeldade pannan på Västhamnsverket och ungefär hälften av vad myndighetskraven anger.

Kraftvärmeverket syns tydligt från motorvägen med sina 155 meters längd, 47 meters höjd och 90 meter höga skorsten. Toppen på skorstenen är Helsingborgs högsta punkt. 

Säkerställer prisvärd och miljöriktig fjärrvärme i regionen

Filbornaverket säkerställer produktionen av kostnadseffektiv el och fjärrvärme i Helsingborg med omnejd. Med satsningen framtidssäkrar Öresundskraft leveransen av fjärrvärme till ett konkurrenskraftigt pris. I takt med ökande priser på biobränslen behövs detta alternativ som är uthålligt långt in i framtiden.

I regionen finns stora mängder brännbart avfall. Detta har länge körts med lastbil till andra orter i Sverige. Nu kan vi istället ta hand om restavtallet här i Helsingborg och bidra till lokal produktion av el och fjärrvärme. Sett i ett regionalt perspektiv är Filbornaverket en viktig kugge som bidrar till elproduktionen i elområde 4 där vi har underskott på el.

Filbornaverket togs i i full drift 2013.

Är du intresserad av att ett studiobesök på Filbornaverket? Kontakta Göran Skoglund.