20 augusti 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Syftet med energideklarationer är att kartlägga och effektivisera byggnaders energianvändning. Det absolut bästa är om energideklarationen utförs i samarbete med kunden. Fördelarna med att våra certifierade energiexpert jobbar tillsammans med representanter från kunden är flera:  

  • Det underlättar arbetet för oss och resultatet blir kvalitativare eftersom kunden kan delge sin kunskap om fastigheten.
  • Kunden får en tydligare bild av arbetsgången.
  • Kunden får möjlighet att lära sig mer om fastighetens tekniska system.
  • Starkare relation mellan leverantör och kund.

Energideklarationen vi gjorde tillsammans med fastighetsförvaltarna Rexellent är ett exempel på just ett sånt samarbete. Thomas Lindén, fastighetsförvaltare på Rexellent Property Management, berättar:  

- Genomförandet av energideklarationerna tillsammans med Öresundskraft har utförts som ett samarbete där Rexellent bidragit med fastighets- och driftsuppgifter hämtade ur vårt affärssystem. Öresundskraft utförde det praktiska arbetet ute i fastigheterna och levererade en proffsig och väl genomtänkt energideklaration som Rexellent presenterade för sina kunder.  

Utöver det relationsbyggande samarbetet innebär energideklarationer också ekonomiska fördelar för kunden. En effektivisering av byggnaders energibehov innebär nämligen möjligheten för fastighetsägare att spara pengar på sin energiförbukning.  

- Rexellents kunder har fått en komplett översyn av fastighetens energibehov med konkreta förslag på energisparande åtgärder. Detta innebär en möjlighet till långsiktig energibesparing vilket gynnar alla inblandade parter och framförallt vår miljö, säger Thomas Lindén.  

- Även om energideklarationen är ett myndighetskrav får även Rexellent en bättre förståelse för våra kunders energibehov. Detta innebär i nästa steg att vi kan minska kundernas energiförbrukning, vilket också är ett gemensamt mål med Öresundskraft.

Läs mer om hur en energideklaration går till här.

{{posts.CurrentItem.Author}}