En vit kontorsbyggnad
En vit kontorsbyggnad

Dags att energideklarera

På Öresundskraft har vi flera certifierade energiexperter med lång erfarenhet av energifrågor och inomhusmiljö. Vi gör din energideklaration på ett effektivt sätt och kan ge dig rekommendationer på vilka kostnadseffektiva åtgärder som passar just din fastighet.

Det här innehåller en energideklaration

  • Energianvändning för uppvärmning, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel

  • Fastighetens energiklass

  • Nyckeltal för energiprestanda

  • Information om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde

  • Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Så här går en energideklaration till

  1. Skicka in din förfrågan till oss med hjälp av formuläret.

  2. Vi tar kontakt med dig inom några dagar för att inhämta information och gör en undersökning kring fastigheten och förutsättningarna.

  3. Du får en specificerad offert och vi bokar en tid då det passar dig att vi kommer ut och gör energideklarationen.

  4. Vi förbereder vårt besök hos dig med de mätdata vi har tillgängliga för att sedan kunna göra en effektiv inspektion av din fastighet.

  5. Energideklarationen skickas till dig samtidigt som vi skickar in den till Boverket.
Öresundskraft Företagsmarknad AB