Miljöbild med väderkvarn
Miljöbild med väderkvarn

Dina rättigheter som kund

Vi vill att vår relation med dig som Öresundskraftskund ska fungera så bra som möjligt och att du ska vara nöjd. När du köper en vara eller en tjänst finns det avtal och lagar som reglerar köpet. Precis så fungerar det när du köper el också.

Här har vi samlat information som berör dina rättigheter, vart du kan vända dig om vi inte kommer överens eller om du anser dig ha blivit felaktigt behandlad.

För dig som elkund

Dina rättigheter regleras i Sveriges ellag och Allmänna avtalsvillkor för elbranschen. Dessa gäller alla elbolag i Sverige. Utöver detta tillkommer Öresundskrafts särskilda avtalsvillkor samt de enskilda villkoren för just den produkt du har köpt. Varje elbolag har sina egna särskilda villkor eftersom produkt- och tjänsteutbudet varierar.

För dig som fjärrvärmekund

På Energimarknadsbyråns fjärrvärmesidor hittar du nyttig information om dina rättigheter som fjärrvärmekund.

Rådgivning

Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självstädig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden. Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner. De kan ge dig råd inför eller efter ett köp. Rådgivningen är gratis och opartisk.

Personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som uppges i kommunikation med Öresundskraft behandlas i enlighet med Öresundskrafts ”riktlinjer för behandling av personuppgifter” och gällande dataskyddslagar. Här kan du också läsa om dina rättigheter till registerutdrag, rättelse av felaktiga personuppgifter, begränsning av behandling samt klagomålshantering.