26 september 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Det kan vara krångligt att hålla reda på skillnaden mellan elnätavtal och elhandelsavtal. Att veta vad som är vad hjälper dig att undvika missförstånd. Vi reder ut begreppen och går igenom vad det innebär att vara elkund.  

Två elavtal – elnät och elhandel

Som elkund har du två olika elavtal - ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal. Elnätsavtalet har du med elbolaget som äger elnätet där du bor och elhandelsavtalet har du med energibolaget du valt att köpa elen av.  

Elnät

Det är de som äger ledningarna som elen transporteras i som är ditt elnätsbolag. Elnätsbolagen tar betalt för drift, underhåll och förstärkning av nätet. De säkerställer helt enkelt att elen kommer hela vägen hem till dig. Du kan inte själv välja elnätsbolag då det alltid finns endast en elnätsägare per område i Sverige. Just eftersom du inte kan bestämma själv kontrolleras samtliga elnätsbolag av Energimarknadsinspektionen. Det är en oberoende myndighet som granskar elnätsavgifter och ser till så att elnätsägarna sköter sitt jobb.  

Elhandel

Elhandelsavtalet kan du däremot teckna med valfri leverantör, det vill säga valfritt elhandelsbolag. Elhandelsbolagen tar betalt för den el du förbrukar och det är i ditt elhandelsavtal som du avgör om du vill ha ett rörligt eller fast elpris. Skriver du ett avtal med ett fast elpris är detta bundet under en viss tid, medan rörligt elpris är utan bindningstid. Fast elpris innebär att priset på elen är detsamma varje månad oavsett vad som händer på elmarknaden. Ett rörligt elpris däremot, varierar varje månad utifrån svängningarna på elmarknaden.  

Varför får jag fakturor från två elbolag?

Koncernen Öresundskraft leverera både elhandel och elnät och då får du allt samlat på en faktura. Väljer du däremot att teckna ditt elhandelsavtal med ett annat bolag än ditt elnätsbolag får du fakturor från två olika elbolag. Öresundskraft är både elnätsägare och elhandelsleverantör. Det innebär att även om du inte längre är elhandelskund hos Öresundskraft kan det ändå vara så att du får fakturor från oss. Så länge du har din bostad i anslutning till vårt elnät så är Öresundskraft alltså din elnätsägare.  

{{posts.CurrentItem.Author}}